Links

De Hummeltjes

kinderdagverblijf

Links

 

Welkom bij kinderdagverblijf De Hummeltjes te BaardegemVan harte welkom op de website van kinderdagverblijf de hummeltjes te BaardegemSinds januari 2010 heeft het kinderdagverblijf een nieuwe eigenares: Marleen Potoms.Zij werkte eerst drie jaar bij Bambino en ondertussen reeds 4 jaar bij De Hummeltjes waar ze de zorg van de allerkleinsten op zich neemt.Samen met haar enthousiast team medewerksters is kinderdagverblijf De Hummeltjes uitgegroeid tot een plek waar kinderen heerlijk kunnen samen spelen, groeien en ontspannen.Om onze kindjes nog beter en persoonlijker te kunnen begeleiden hebben wij een opsplitsing gemaakt tussen de afdeling De Hummeltjes (van 18 maanden tot 3 jaar) en de afdeling De Hummeltjes voor de allerkleinsten. Marleen en Annelies zorgen samen voor de Hummeltjes-kapoenen en maken naast de noodzakelijke rust- en eetmomenten voldoende tijd voor plezier en creativiteit.Zij zorgen voor een gezonde voeding, een gezellige omgeving en een persoonlijke verzorging.Op deze website vindt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Neem gerust een kijkje!Kinderdagverblijf Baardegem – opwijk Algemeen:VoorstellingKinderdagverblijf Baardegem - Opwijk is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 0 tot 18 maanden, en staat onder toezicht van Kind en Gezin.Kinderdagverblijf Opwijk - asse is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 18 maanden tot 3 jaar, en staat ook onder toezicht van Kind en Gezin.Het kinderdagverblijf wordt gecoördineerd door Marleen Potoms. Zij coördineert de dagelijkse activiteiten en doet samen met haar partner de administratie van het kinderdagverblijf.Marleen is te bereiken in het kinderdagverblijf van maandag tot vrijdag van 6u30 tot 19uur en naafspraak.ContactgegevensOpwijkAssMeldertNijverseleBaardegemAalstDoel groep omschrijvingDe Hummeltjes richten zich op kinderen van 0 tot 3 jaar. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Kinderen met extra zorgbehoefte (bv. kinderen met een handicap) krijgen gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen. We zorgen er ook voor dat kinderen uit kansarme gezinnen in het kinderdagverblijf kunnen opgevangen worden.Verzekering:Kinderdagverblij hebben een aantal verzekeringen afgesloten.Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (voor medewerkers en voor de kinderen)Verzekering tegen lichamelijke ongevallen(voor de opgevangen kinderen)Verzekering tegen schade aan derdenvoor deze verzekering wordt er een bijdrage van de ouders gevraagd. Deze bijdrage wordt bij hun eerste factuur gerekend en bedraagt €7,50 per jaar. Nadien dienen de ouders de bijdrage jaarlijks te betalen pBaardegem Aalst

Welkom bij kinderdagverblijf De Hummeltjes te BaardegemVan harte welkom op de website van kinderdagverblijf de hummeltjes te BaardegemSinds januari 2010 heeft het kinderdagverblijf een nieuwe eigenares: Marleen Potoms.Zij werkte eerst drie jaar bij Bambino en ondertussen reeds 4 jaar bij De Hummeltjes waar ze de zorg van de allerkleinsten op zich neemt.Samen met haar enthousiast team medewerksters is kinderdagverblijf De Hummeltjes uitgegroeid tot een plek waar kinderen heerlijk kunnen samen spelen, groeien en ontspannen.Om onze kindjes nog beter en persoonlijker te kunnen begeleiden hebben wij een opsplitsing gemaakt tussen de afdeling De Hummeltjes (van 18 maanden tot 3 jaar) en de afdeling De Hummeltjes voor de allerkleinsten. Marleen en Annelies zorgen samen voor de Hummeltjes-kapoenen en maken naast de noodzakelijke rust- en eetmomenten voldoende tijd voor plezier en creativiteit.Zij zorgen voor een gezonde voeding, een gezellige omgeving en een persoonlijke verzorging.Op deze website vindt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Neem gerust een kijkje!Kinderdagverblijf Baardegem – opwijk Algemeen:VoorstellingKinderdagverblijf Baardegem - Opwijk is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 0 tot 18 maanden, en staat onder toezicht van Kind en Gezin.Kinderdagverblijf Opwijk - asse is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 18 maanden tot 3 jaar, en staat ook onder toezicht van Kind en Gezin.Het kinderdagverblijf wordt gecoördineerd door Marleen Potoms. Zij coördineert de dagelijkse activiteiten en doet samen met haar partner de administratie van het kinderdagverblijf.Marleen is te bereiken in het kinderdagverblijf van maandag tot vrijdag van 6u30 tot 19uur en naafspraak.ContactgegevensOpwijkAssMeldertNijverseleBaardegemAalstDoel groep omschrijvingDe Hummeltjes richten zich op kinderen van 0 tot 3 jaar. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Kinderen met extra zorgbehoefte (bv. kinderen met een handicap) krijgen gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen. We zorgen er ook voor dat kinderen uit kansarme gezinnen in het kinderdagverblijf kunnen opgevangen worden.Verzekering:Kinderdagverblij hebben een aantal verzekeringen afgesloten.Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (voor medewerkers en voor de kinderen)Verzekering tegen lichamelijke ongevallen(voor de opgevangen kinderen)Verzekering tegen schade aan derdenvoor deze verzekering wordt er een bijdrage van de ouders gevraagd. Deze bijdrage wordt bij hun eerste factuur gerekend en bedraagt €7,50 per jaar. Nadien dienen de ouders de bijdrage jaarlijks te betalen per 1 januari.Aangifte van schade of ongevallen moet ten laatste 24 uur na de feiten gebeuren. Deze aangifte kan u richten tot Marijke of aan iemand van de begeleidsters. De verzekeringsinstelling wordt door de Marijke op de hoogte gebracht.Bereikbaarheid in noodgevallenWanneer u mij wil bereiken buiten de openingsuren van het kinderdagverblijf kan dit op onderstaand telefoonnummer:Wij vragen u met aandrang dit nummer enkel te gebruiken in uitzonderlijke noodgevallen.Opname beleid:Als er geen vrije plaats is in het kinderdagverblijf, wordt je opvang aanvraag op een wachtlijst genoteerd. Op de wachtlijst noteren wij volgende gegevens: naam,adres,telefoonnummers,vermoedelijke opvang datum, uitgerekende bevallingsdatum.Als er een plaats vrijkomt, wordt op basis van een aantal objectieve criteria beslist aan wie de plaats wordt toegekend. Er wordt voorrang gegeven aan:werkende oudersopvang omwille van pedagogische motievengezinnen met een laag inkomenalleenstaande oudersWanneer wij u bij uw aanvraag geen zekerheid kunnen geven over een opvangplaats, zal u uiterlijk 1 maand voor de gewenste startdatum definitief uitsluitsel gegeven worden.Opening dagen en openingsuren:Het kinderdagverblijf is open van maandag tot en met vrijdag van 6u30 tot 19uur.De verlofperiode voor het volgende jaar wordt jaarlijks tegen 30 november bekend gemaakt via een schriftelijke mededeling.Wanneer er bijkomende sluitingsdagen zijn, zullen wij u die minstens een maand op voorhand via een schriftelijke mededeling melden.U kan altijd een overzicht met de sluitingsdagen en de vakantieperiode verkrijgen bij MarijkeIntern werking kader:Principes van ons pedagogisch beleidHet kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. Het kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria die in de kwaliteit schaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind & Gezin worden opgesteld. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid en veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt ook het zelfevaluatie instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang (ziko-vo) en het kwapoi Indeling van de HummeltjesDe kinderen verblijven in 3 vaste leef groepen waarvan de kinderen volgens leeftijd doorschuiven naar een ouder groepje.Groep 1: “De Bloempjes” Dit zijn de jongste baby’s. Bij de jongste baby's gaan wij volledig hun ritme volgen. Zij zullen eten en slapen volgens het ritme dat zij van thuis gewoon zijn, maar zullen tussendoor leuke en aangename spelletjes (kiekeboe, babygym, babymassage,...) kunnen ervaren. De leeftijd betreft 4 weken tot ongeveer 8 maanden.Groep 2: “De Stampertjes” Dit is de middelste baby groep (leeftijd van ongeveer 8 maanden tot ongeveer 13 maanden). Ook hier wordt volledig het ritme van het kind gevolgd. In dit groepje zullen de kinderen al kennismaken met verf (op hun handjes), waskrijt,... Wij gaan de kinderen nooit dwingen om aan de activiteiten deel te nemen, maar proberen Groep 3:“De Bambi’s” Dit zijn de oudste baby’s (tot 18 maanden). In dit groepje gaan we vooral de zelfstandigheid stilaan stimuleren (de kindjes mogen samen aan een tafeltje hun groenten en aardappelen eten met een lepel (indien het kind zich nog niet klaar voelt om zelf te eten, gaan de begeleidsters hen daar uiteraard bij helpen) Ervaring leert ons dat de kinderen dit een zeer leuke ervaring vinden en dat het hen extra stimuleert om samen met de andere kinderen te eten. Verder worden in dit groepje soms al heuse knutsel werkjes gemaakt. Deze worden dan opgehangen in de ruimte om later aan de ouders mee te geven.Indeling van De Hummeltjes De kinderen verblijven in 2 vaste leef groepen op basis van hun leeftijd. Er is immers een groot verschil tussen een peutertje van 18 maanden of eentje van 2,5 die schoolrijp wordt! Bij bambino volgen de kinderen eerder een structureel vast ritme, maar kinderen die bv geen middagdutje meer doen, kunnen dan op een rustige manier een boekje lezen of een spelletje spelen.Groep 1: “de teigetjes”Dit zijn de 10 jongste peuters. In dit groepje wordt vooral aan het groepsgevoel en het delen gewerkt. In de opvang gaan peuters leren om speelgoed met elkaar te delen. Zij gaan ook allerhande leuke spelletjes doen met de begeleidster en zich volop kunnen uitleven om creatief te zijn. Aan de jongste peuters wordt ook veel aandacht geschonken om de vaste structuur van het kinderdagverblijf aan te leren.Groep 2: “de winnies”Dit zijn de 10 oudste peuters. In deze groep wordt veel aandacht geschonken aan het dagritme van Jules (onze hand pop die in vele kleuterklassen reeds gebruikt wordt.) Er wordt rond thema's gewerkt die per week of per 2 weken omwisselen... In deze groep gaat de begeleidster spelenderwijs de kindjes toch al een aantal basis dingen aanleren zoals de kleuren, tellen, puzzelen,... De kinderen worden nooit verplicht om aan de activiteiten deel te nemen. Verder krijgen de kinderen zeker en vast ook voldoende de gelegenheid om vrij te spelen. Ook in de tuin wordt vaak gespeeld, deze is volledig kindvriendelijk ingericht om het onze peuters en baby's zo aangenaam mogelijk te maken.U merkt dat alle leef groepen zoal hun eigen leefgewoonten hebben. Voor nog meer informatie over de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan u steeds terecht bij de begeleidsters of bij Marijke. Wanneer uw kind definitief wordt ingeschreven en we tijdens het wen moment het dossier aanmaken, zal u daar nog meer informatie terugvinden over de dag indelingen bij bambino-mini en bambinoDe kinderen gaan over naar een andere leefgroep op basis van bezetting. De overgang van de Bambi’s naar De Hummeltjes (+ 18 maanden) gaat in overleg met de ouders. Om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen maken de kinderen geleidelijk aan kennis met Bambino. Eerst brengen zij een half uurtje tot een uurtje door bij de grotere kinderen. Stilaan wordt de tijd die de kinderen doorbrengen in de volgende leefgroep langer. De begeleidsters zorgen ervoor dat het kind zich ook in de nieuwe groep snel thuis voelt.Principes van onze samenwerking met de ouders en kinderen:Marijke en alle medewerkers zullen nauw met u samenwerken. Zij informeren u over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak. Zij houden u op de hoogte van de vorderingen van uw kind.Driemaandelijks worden er observatie formulieren (ZIKO-VO) meegegeven en er zal regelmatig overleg over de aanpak van uw kind gepleegd worden.We nodigen jullie uit om voor de start van de opvang te komen wennen met uw kind om zijn of haar eigenheden bekend te maken aan de begeleidster. Op die manier kunnen we ons in de opvang afstemmen op de individuele noden van uw kind. U kan met uw vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de Merchtem van uw kind altijd terecht bij de begeleidsters en bij Marijke.Het kinderdagverblijf organiseert 3 keer per jaar een ouder vergadering.Om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling noden van uw kind letten wij op de motorische -, sociale -, emotionele -, verstandelijke- en Opwijk van uw kind.Het basisprincipe van ons kinderdagverblijf is dat we respect tonen voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen.Er is een grote tuin met een Moorsel dieren in (konijnen en kippen) waardoor uw kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid, we bieden structuur en regelmaat in het ritme van het kind, met het oog op het welbevinden van elk kind.Het kinderdagverblijf beschikt over een team deskundige begeleidsters. Alle begeleidsters volgen regelmatig bijscholing (12 uren/jaar).Indien u verdere informatie wenst over de samenwerking met de ouders en kinderen kan u deze verkrijgen bij Marijke.Voeding:Er wordt ’s ochtends geen ontbijt gegeven bij bambino mini. We verwachten dat de kinderen thuis ontbijten (ook flesvoedingen). Bij Bambino krijgen de kindjes de gelegenheid om tussen half negen en negen uur te ontbijten. Dit ontbijt dient wel meegebracht te worden van thuis uit. Het ontbijt bestaat uit een boterham met eventueel een drankje erbij. Bambino mini en bambino zorgt Moorsel de dag voor maaltijden die aangepast zijn aan de leeftijd uw kind. De maaltijden worden dagelijks vers bereid in het kinderdagverblijf. De aardappelen en groenten zijn altijd vers. De samenstelling van het menu gebeurt door Marijke. Het week menu hangt uit in het kinderdagverblijf. Wanneer uw kind laat in de opvang verblijft, kan u uw kind een boterham meegeven. Dit wordt dan om 17u00 aan uw kind gegeven. Alle kindjes die dan laat in de opvang verblijven, kunnen in groep hun boterham eten. Dit geld ook voor baby's vanaf 8 maanden.Wanneer uw kind een dieet moet volgen zoals bv. een glutenvrij dieet, of wanneer u speciale wensen hebt zoals bv. vegetarisch voedsel, zal het kinderdagverblijf hieraan tegemoetkomen in de mate van het mogelijke. De extra kosten die dit meebrengt zullen door uzelf gedragen moeten worden.Flesvoeding voor baby’s en/of bijzondere dieet producten dient u zelf mee te brengen. U bezorgt het kinderdagverblijf informatie over het product, de Moorsel en voor dieet producten de nodige medische achtergrondinformatie.Voor de flesvoedingen vragen wij om de juiste hoeveelheid water in de flesjes te doen en het poeder in doseer potjes te gieten en dit om misverstanden te vermijden. Probeer de spullen van uw kind zo goed mogelijk te labelen. Opgelet! De lege flesjes worden enkel uitgespoeld, zij worden niet afgewassen of in de vaatwasser gestopt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun flesjes elke avond terug mee te nemen naar huis!Borstvoeding: Mama’s die graag hun Aalst komen voeden in het kinderdagverblijf krijgen hier de gelegenheid voor. Als de kindjes een flesje met borstvoeding krijgen kunnen wij indien nodig de voeding in de diepvries bewaren. ’s Morgens geeft u aan de begeleidsters de flesjes af zodat ze deze in de ijskast kunnen plaatsen. De flesjes met borstvoeding worden steeds in een flessen verwarmer Merchtem.Kleding en verzorging:We vragen om reserve kleding mee te brengen. In de zomermaanden: kledij om mee buiten te spelen en een zonne petje of –hoedje. Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijke spulletjes op te bergen.De luiers hoeft u niet zelf mee te brengen. We gebruiken luiers van het merk “Pampers”. De prijs van de luiers bedraagt €2,00/dag voor Meldert - mini en €1,50/dag voor Bambino. Deze zal afgerekend worden op het einde van de maand via een factuur.Het kinderdagverblijf zorgt voor handdoeken en verzorging producten (van het merk Mustela), die hoeft u dus niet mee te brengen. Maar wanneer uw kind bijzondere verzorging producten nodig heeft, moet u die zelf meebrengen. Ook zonnecrème wordt door het kinderdagverblijf voorzien. Deze worden telkens bij de apotheek besteld. Meestal voorzien we in 2 merken zodat er toch zeker één merk is, die uw kind goed verdraagt. Indien dit toch niet het geval is, vragen we om een zonnecrème van thuis mee te brengen. Breng- en haalmoment:Als ouder heeft u toegang tot alle lokalen waar uw kind verblijft. Het spreekt voor zich dat dit niet storend mag zijn voor de andere kinderen(bv. slaapkamers).Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag u uw kind op elk moment brengen of afhalen. Indien uw kindje onverwacht toch niet zou komen wegens ziekte of dergelijke dan vragen wij om voor 9uur ’s morgens te verwittigen. Tijdens de breng- en afhaal momenten kan u informatie uitwisselen met de begeleidsters of met Marijke.U dient uw kind ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd te komen afhalen. Bij laattijdig afhalen krijgt u een verwittiging en betaalt u €10,00 per begonnen kwartier bij. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen zullen wij u vragen om een andere oplossing te zoeken. Wanneer u in dit geval weigert mee te werken, kan dit leiden tot het beëindigen van de opvang.Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst. U moet op voorhand de begeleidster waarschuwen als uw kind door iemand anders wordt afgehaald. U kan de begeleidsters bereiken op ons vaste nr: 053/60 89 15. Als u niet verwittigd hebt, wordt uw kind niet aan andere personen meegegeven.Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging is in de verblijf regeling van uw kind (bv.: bij een echtscheiding), dan dient u dit onmiddellijk te melden aan Marijke. Zij zal een aanpassing maken in de overeenkomst.Wederzijdse afspraken tussen ouders en het kinderdagverblijf:*De startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Deze is zowel bindend voor de ouders als voor het kinderdagverblijf.Elke wijziging in deze dag- en uurregeling wordt schriftelijk vastgelegd tussen de ouders en de verantwoordelijken van het kinderdagverblijf.Wanneer u het opvang plan wil wijzigen, kan u contact opnemen met Marijke om een nieuwe regeling te maken.*Elke maand wordt er aan de ouders een maand kalender meegegeven. Op deze kalender omcirkelen de ouders de dagen dat hun kind naar de opvang komt. Ook speciale activiteiten worden nog eens extra op de kalender vermeld.*Wanneer uw kind ziek is vragen wij u een doktersattest binnen te brengen. Deze opvang dag zal dan niet aangerekend worden, ook al had u op de kalender voorzien dat uw kind aanwezig zou zijn. Wanneer er geen dokter attest wordt binnengebracht zal de forfaitaire bijdrage voor onwettige afwezigheid aangerekend worden.*Elke ouder krijgt ook 4 afwezigheid briefjes per jaar. Stel: u hebt onverwacht verlof en wil graag dat uw kind bij u blijft, dan kan u adhv het afwezigheid Asse de afwezigheid wettigen.Opgelet: 1 afwezigheid briefje telt voor 1 dag en wanneer alle briefjes reeds opgebruikt zijn, zal er bij onwettige afwezigheid wel een forfaitaire aanrekening gebeuren van 22,00€ per dag of 11,00€ per halve dag!Het is belangrijk om veranderingen in het opvang plan met Marijke te bespreken.Dossier met kind gegevens:Wij vragen u de formulieren in te vullen waarop meer informatie staat over de gewoontes en eigenheden van uw kind, belangrijke medische gegevens, de Moorsel u bereikbaar bent en uw wensen over de opvang. Dit vormt dan ook onmiddellijk het dossier van uw kind. Kind en gezin kan tijdens een controle het dossier van uw kind opvragen.We houden de papieren versie van het dossier steeds bij in het groepje waar uw kind op dat moment verblijft. Als uw kind doorschuift van groep, verschuift ook het dossier.Tegenwoordig worden alle gegevens ook nog extra vermeld in ons computersysteem van easy day care.Wanneer er gegevens veranderen (bv verandering adres, nieuw telefoonnummer,...) dan dient u als ouder deze aanpassing door te geven aan de begeleidsters of Marijke, zodat wij het nodige kunnen doen om het dossier van uw kind te vervolledigen Opvang van een ziek kind:Zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Het is daarom belangrijk om op voorhand een oplossing te hebben voor het geval dat je kind ’s Moorsel ziek zou zijn en je dringend alternatieve opvang nodig hebt.Een kind dat niet té ziek is en geen overdraagbare aandoening heeft, kan in het kinderdagverblijf terecht wanneer Marijke akkoord gaat. Beoordeel zelf de algemene toestand van uw kind en of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang, hou zeker ook rekening met het besmettingsgevaar voor andere kinderen, geef het kinderdagverblijf informatie over eventuele medicatie en verzorging, laat uw telefoonnummer achter en zorg ervoor dat u steeds telefonisch bereikbaar bent. We vragen u met aandrang om onmiddellijk zichtbare medische problemen te signaleren aan de begeleidsters, vooral wanneer er om die reden bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er eventueel gevaar kan zijn voor de gezondheid van andere kinderen of begeleidsters.De verantwoordelijke heeft steeds het Merchtem woord in de beslissing of uw kind al dan niet naar de opvang kan. Bij die beslissing denken we aan het belang van uw kind en aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van een ziek kind kan meebrengen.Bambino mini en Bambino zal weigeren om uw kind op te vangen als uw kind te ziek is om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen uw ziek kind teveel aandacht en zorg nodig heeft, zodat de veiligheid en de gezondheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden uw kind een of meerdere van volgende symptomen heeft:Diarree: bloederige ontlasting of verandering van stoelgang patroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur. Opgelet: wanneer de diagnose “peuter diarree” wordt gesteld, mag het kind wel naar de opvang komen.Braken: 2 of meerdere keren tijdens de laatste 24 uur, tenzij wordt vastgesteld dat het braken niet veroorzaakt wordt door een besmettelijke ziekte en er geen gevaar voor uitdroging bestaat.BloedbrakenAdemhalingsmoeilijkheden of ademsnood. Koorts: boven de 38,4°C dat samengaan met keelpijn of braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag. Huiduitslag in combinatie met koorts of een verandering in het gedrag. Het kind kan weer naar de opvang komen als een arts bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat. Mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet besmettelijk is. Bij besmettelijke ziekte: uw kind heeft een bepaalde besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen. De lijst van deze ziekten vindt u in de infectie ziekteklapper van Kind & Gezin ( vraag ernaar bij Marijke, surf naar www.kindenGezin.be/professionals ‘handige weetjes’ of bel naar Kind & Gezin-lijn 078 150 100). U vindt er ook in terug wanneer uw kind terug naar de opvang kan komen.nBambino mini en Bambino zal alle ouders verwittigen wanneer er een besmettelijke ziekte in de opvang is, zodat u weet dat er kans bestaat dat uw kind met een besmetting in aanraking is gekomen. Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.Regeling wanneer uw kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvangZorg ervoor dat de inlichtingen fiche over uw kind in Bambino mini en Bambino altijd volledig is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van uw kind, uw telefoonnummers of die van de huisarts onmiddellijk door.Wanneer uw kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt iemand van de begeleidsters contact op om afspraken te maken over eventuele medische opvolging. De kosten voor niet-dringende medische hulp zijn ten laste van de ouders. Het kan gebeuren dat we u vragen om uw kind zo snel mogelijk op te halen.Wanneer uw kind ziek wordt en u bent niet bereikbaar, zullen we contact opnemen met uw huisarts.In bepaalde gevallen, wanneer het (levens)noodzakelijk is, zullen we onmiddellijk een arts en/of de hulpdiensten oproepen. Wanneer dit zou gebeuren, brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte. Indien uw kind naar het ziekenhuis moet gebracht worden zal dit in de meeste gevallen naar het OLV- ziekenhuis in Aalst of het ASZ- ziekenhuis in Aalst zijn. De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn ten laste van de verzekering van Bambino mini en Bambino.Medicatie:Bij Bambino mini en Bambino geven wij nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen. Veel klachten verdwijnen spontaan en moeten niet met een medicijn behandeld worden. Sommige klachten, zoals koorts en pijn, zijn de eerste tekenen van een beginnend belangrijk gezondheidsprobleem. Door medicatie te geven kan een ziekte soms tijdelijk verdoezeld worden. Dat kan gevaarlijk zijn en kan de juiste diagnose bemoeilijken.Wanneer uw kind medicatie moet nemen, vragen we u om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Wanneer er toch medicatie moet toegediend worden in de opvang, vragen we een doktersattest met daarop:datum van het voorschrift naam kind naam van de medicatie dosering van de medicatie tijdstip van toedienen manier van toedienen duur van de behandeling U mag de voorgeschreven medicatie ook door de Asse laten noteren en ondertekenen in het heen- en weer schriftje van Bambino mini of Bambino. We noteren wanneer de medicatie is toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.Wanneer uw kind behandeling met aërosol nodig heeft, vragen we om ze bij voorkeur thuis toe te dienen. Indien dit onmogelijk is, vragen we dat u de behandelde arts verzoekt om een droge aërosol met voorzet kamer voor te schrijven, omdat dit beter geschikt is voor gebruik in de Meldert Vernevelaars worden namelijk snel besmet.FINANCIELE BEPALINGEN: Waarborg Bij de definitieve inschrijving van je kind vragen we een waarborg van 250,00 euro te betalen. Deze waarborg wordt terugbetaald tijdens de eerste opvang maand van uw kind. Wanneer u beslist om de opvang niet te laten doorgaan moet dit minstens 3 maanden op voorhand meegedeeld worden, anders wordt de waarborg ingehouden!!Bijdrage van het gezin De prijs voor de opvang wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin volgens de wettelijke bepalingen. Wanneer u gehuwd of samenwonend bent, wordt het Aalst van u beiden als basis genomen voor de berekening van de bijdrage. De opvang prijs staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de opvang. Het minimumtarief bedraagt momenteel 1,54€ , het maximum 27,36€ per opvang dag Kindcode aanvragen Wanneer uw kind start in onze opvang, moet u via de website van kind en gezin de kindcode voor uw kind aan vragen.Het is belangrijk dat wij de kindcode van uw kind zo snel mogelijk ontvangen om kind en gezin op de hoogte te brengen van de opvang dagen van jullie Aalst U kan dit doen via: * de website: www.kindengezin.be kinderopvang prijs kindcode en berekening kindcode aanvragen Vergeet niet van uw aanslagbiljet bij de hand te nemen of de meest recente loonfiche van beide ouders. via de IKG-lijn: 078/150 100 Opgelet! Wordt de kindcode na herhaaldelijk vragen toch niet aangevraagd dan kunnen wij een code voor u aanvragen zonder fiscale gegevens, maar zal u automatisch het max. tarief worden aangerekend van 27,36 euroBijdrage bij de start van de opvang Bij de start van de opvang zijn de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten zoals vermeld op het Belgisch aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen, de basis van de berekening. De berekening van de bijdrage is gebaseerd op basis van de bewijsstukken die gelden op de eerste dag van de opvang van het kind(voor de eerste vaststelling van de bijdrage), op 1 juli van elk jaar (voor de jaarlijkse herberekening), op het moment van melding van een gevoelige inkomens wijziging bij het gezin of van wijziging in de samenstelling van het gezin op het niveau van de ouders (zo dat ook in de twee laatste gevallen een herberekening van de bijdrage mogelijk is). Bij een toename van het aantal kinderen ten laste wordt er een extra kinderkorting Moorsel Het is de verantwoordelijkheid van het gezin om zelf een eventuele herberekening aan te vragen op basis van gewijzigd gezinsinkomen of gewijzigde gezinssamenstelling, en dit van zodra de wijzigingen zich voordoen. Wanneer u niet beschikt over een Belgisch aanslagbiljet of als het inkomen van het betreffende jaar niet vermeld wordt op het aanslagbiljet, dan wordt er rekening gehouden met het inkomen van de maand waarin de opvang start, vastgesteld op basis van loon brieven en/of bewijzen van officiële instanties. Indien uw loon 20% lager is dan het inkomen vermeld op het aanslagbiljet, wordt het huidige inkomen genomen als basis voor de berekening. Voor beginnende zelfstandigen en beginnende mee werkende echtgenoten die nog niet beschikken over een Belgisch aanslagbiljet, wordt rekening gehouden met het fictieve inkomen, zoals vastgelegd door de Nationale hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. In de maand juni zal u gevraagd worden om dit aanslagbiljet aan Marijke te bezorgen en dit voor 20/06. Doet u dit niet, dan wordt de maximum bijdrage aangerekend tot de eerste volgende herberekening per 1 juli. Wanneer u nog niet in het bezit bent van het aanslagbiljet op het moment van de opvraging, gelieve dan Marijke te verwittigen. Hoe gebeurt de berekening? De bijdrage wordt berekend door input van de inkomens- en gezin gegevens in de berekening module op de website van Kind & Gezin. Voor meer informatie hierover kan u terecht op de website van Kind & Gezin of bij Marijke. Vermindering voor meerdere kinderen ten laste en voor een meerling U krijgt een vermindering toegekend wanneer u meer dan één kind ten laste hebt. Enkel kinderen die minstens een derde van de tijd deel uitmaken van het gezin op het ogenblik van de berekening komen in aanmerking. U krijgt eveneens een vermindering toegekend wanneer u een of meerdere meerlingen ten laste hebt. Ook hier geldt dat deze meerling gedurende minstens een derde deel van de tijd deel moet uitmaken van het gezin. Breng de verantwoordelijke op de hoogte wanneer het aantal kinderen ten laste toeneemt in de loop van de opvang periode. U krijgt de bijkomende korting dan toegekend vanaf de eerste dag van de maand op mededeling van deze toename. Bijkomende bijdragen: Voor onderstaande zaken wordt een bijkomende bijdrage aangerekend: het gebruik en de afvalverwerking van de luiers. De bijdrage hiervoor bedraagt €2,00 bij Bambino – mini en 1,50 € bij Bambino, ongeacht uw kindje bezig is met zindelijkheidstraining. een warme maaltijd bij een verblijf van minder dan 3 uur. De bijdrage hiervoor bedraagt €1,50 Bij onwettige afwezigheid wordt er per dag een tarief van 22 euro aangerekend en per halve dag 11 euro, via een factuur die u van ons ontvangt. Deze bijkomende bijdragen worden aangerekend los van de facturatie voor de voornoemde basis bijdrage. Deze kunnen dan ook niet fiscaal ingebracht worden. Sanctionerende vergoeding: Voor onderstaande zaken wordt Merchtem sanctionerende vergoeding aangerekend: wanneer uw kind onverwacht niet naar de opvang komt, moet u dit ten laatste om 09u00 melden (053 60 89 15) aan de begeleidster. Als uw kind onwettig afwezig is, wordt er een forfaitaire bijdrage aangerekend van 22,00€ per opvangdag of 11,00 per halve dag. wanneer u uw kind laattijdig afhaalt, dan wordt een bijdrage van €10,00 per begonnen kwartier aangerekend. wanneer uw kind systematisch Asse (= gedurende een periode van meer dan twee maanden) naar de opvang komt dan wat is afgesproken in het opvang plan, vragen we u dit met ons te bespreken en een nieuw opvang plan overeen te komen. Wanneer u niet bereid bent een nieuw opvang plan overeen te komen en uw kind blijft systematisch minder naar de opvang komen dan afgesproken, dan wordt voor elke het dagtarief van 22 euro vastgelegd. bij wanbetaling worden de incassokosten aan de ouders aangerekend. Regeling bij valse verklaringen: Indien u bewust foute gegevens verstrekt of bepaalde informatie die een invloed heeft op de berekening van de bijdrage Opwijk, dan wordt de maximale bijdrage (is bijdrage als vermeld in artikel 9, lid 3 van het ministerieel besluit) aangerekend. Deze maximale bijdrage Baardegem aangerekend met volledige terugwerking tot het moment dat de valse verklaring werd afgelegd. Fiscaal attest: Jaarlijks ontvang je in de loop van het jaar een fiscaal attest met de vermelding van de betaalde basis bijdrage. De extra kosten zoals luiers staan hierop niet vermeld. Facturatie en betalingsregeling: Elke dag worden de uren genoteerd van brengen en ophalen van uw kind. Bij het begin van de volgende maand, sturen wij de aanwezige uren van uw kind door naar kind en gezin. Zij verwerken deze gegevens en Merchtem ze op hun beurt door naar intrum (debiteuren beheerder) Deze laatste zal jullie dan elke maand de factuur opsturen die berekend werd Moorsel aanwezige dagen van uw kind en de bijdrage die u als gezin toegewezen kreeg. Wanneer De Hummeltjes niet meer zouden werken volgens het inkomens gerelateerde systeem, brengt de verantwoordelijke u hiervan onmiddellijk op de hoogte. Opzeg modaliteiten voor de ouders: U kunt de opvang beëindigen door dit minstens een maand op voorhand te melden aan Marijke . De facturen voor zowel verzorging als opvang Meldert tot de laatste opvang dag aangerekend worden. Opzeg modaliteiten voor Bambino- mini en Bambino: Bambino mini en bambino kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer u het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst niet naleeft of wanneer u geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van Bambino mini en Bambino. De opzegging of schorsing zal per brief Asse worden met de vermelding van de reden en de ingangsdatum. Klachtenbehandeling: Wanneer u bedenkingen en/of klachten heeft kan u deze steeds bespreken met de begeleidsters of met Marijke. Samen zullen we trachten een oplossing te vinden. Deze klacht kan zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden. Er wordt gegarandeerd dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier behandeld wordt. Indien u van mening bent dat uw klacht ontoereikend werd beantwoord,, kan u zich wenden tot de Klachten dienst van Kin U kan uw klacht ook online indienen via klachtendienst@kindengezin.be of telefonisch op volgend nummer: 02/533 14 14 of fax 02/534 14 48 Het Bambino - team wenst jullie en jullie kindjes veel plezier in ons kinderdagverblijf :-) Dagindeling: De Hummeltjes (van 0 tot 18 maanden) De kindjes kunnen vanaf 6.30 uur gebracht worden. Tot 9.00 uur hebben de kindjes vrij spel, sommige baby's hebben nadien al behoefte om een dutje te doen, we volgen gewoon het opwijk van de kinderen op; Moorsel gaat slapen volgens eigen opwijk. Van 9.00 uur tot 10.00 uur doen we begeleidende activiteiten met de baby's, dit kan zijn: babymassage, torens bouwen, babygymnastiek, liedjes zingen, verhaaltjes vertellen, motorische Baardegem stimuleren. De activiteiten in deze groep gebeuren meestal individueel. Tussendoor worden de flesvoedingen gegeven volgens het eigen Aalst van de baby. Om 11.00 uur beginnen we met het geven van de aardappelen met Asse groenten en vlees, het eten wordt dagelijks vers klaargemaakt in het kinderdagverblijf, alleen in geval van een speciaal dieet Merchtem u als ouder voor deze voeding zelf te zorgen (de flesvoedingen worden van thuis meegebracht). Rond 12.30 uur is het tijd voor een middagdutje, al naargelang hun eigen behoefte. Rond 15.30 uur is het alweer tijd voor de fruitpapjes, deze worden ook vers klaargemaakt in het kinderdagverblijf. Nadien zijn er Meldert wat begeleidende activiteiten. Tot 19.00 uur kunnen de kindjes afgehaald worden. Bij goed weer Merchtem we buiten! De Hummeltjes (van 18 maanden tot 3 jaar) Tussen 6.45 uur en 9.00 uur worden de peuters gebracht, tot dan kunnen ze vrij spelen. Om 9.00 uur starten we met het goedemorgen-spel met onze handpop “KASPER”, elk kindje wordt individueel begroet. Daarna gaan de peuters in de vertelhoek en bespreken ze samen met de kinderverzorgsters de activiteiten van die dag (we werken steeds rond peutervriendelijke thema's). Daarna gaan de kindjes aan tafel voor een begeleidende knutselactiviteit. Rond 10.00 uur is het alweer tijd voor drinken en een koek (in de wintermaanden voor soep). Rond 12.00 uur is het tijd voor het middageten, er wordt gezamenlijk gegeten en gedronken. Alle voeding en drank wordt door ons versterkt, alleen in geval van speciaal dieet dient u als ouder zelf voor de voeding te zorgen. Wij dwingen de peuters niet tot het nuttigen van voedsel. Wij proberen het echter zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De oudste peuters mogen zelf hun eten uitscheppen. Ook proberen wij de kinderen te leren aan tafel de maaltijd te gebruiken. Rond 13.00 uur is het tijd voor een middagdutje, daar alle kinderen behoefte hebben aan een rustperiode slapen de kinderen in principe tussen 13.00 uur en 15.00 uur al naargelang hun eigen behoefte (er wordt rekening mee gehouden als er peuters zijn die andere rustbehoeftes hebben). Het is daarom van belang dat de peuters een fopspeen (genaamtekend) of knuffel meekrijgen voor in bed. Daarom vragen we ook om tijdens de rustperiode geen bezoekje aan de opvang te brengen of de kindjes te komen brengen of afhalen. Rond 15.30 uur is het tijd om nog iets te drinken en te happen (pudding, plattekaas, yoghurt, boterham, dit wordt wekelijks op het menubord genoteerd). Daarna is er vrij spel. Rond 17.00 uur is er het fruithapje. Dit fruit dient wel door de ouders zelf meegebracht te worden. Tot 19.00 uur kunnen de kindjes opgehaald worden. Tussen de genoemde tijden wordt er individueel gespeeld maar ook in groepen. Er wordt voorgelezen, gezongen, geknutseld, gedanst, muziek gemaakt, geschilderd, getekend, gekookt, vrij spel gespeeld, al met al een gezellige boel. Als het weer het toelaat wordt er ook buiten gespeeld. Wat het ophalen en brengen betreft, proberen we zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen, in overleg met de verantwoordelijke. Welkom bij kinderdagverblijf De Hummeltjes te Baardegem Van harte welkom op de website van kinderdagverblijf de hummeltjes te Baardegem Sinds januari 2010 heeft het kinderdagverblijf een nieuwe eigenares: Marleen Potoms. Zij werkte eerst drie jaar bij Bambino en ondertussen reeds 4 jaar bij De Hummeltjes waar ze de zorg van de allerkleinsten op zich neemt. Samen met haar enthousiast team medewerksters is kinderdagverblijf De Hummeltjes uitgegroeid tot een plek waar kinderen heerlijk kunnen samen spelen, groeien en ontspannen. Om onze kindjes nog beter en persoonlijker te kunnen begeleiden hebben wij een opsplitsing gemaakt tussen de afdeling De Hummeltjes (van 18 maanden tot 3 jaar) en de afdeling De Hummeltjes voor de allerkleinsten. Marleen en Annelies zorgen samen voor de Hummeltjes-kapoenen en maken naast de noodzakelijke rust- en eetmomenten voldoende tijd voor plezier en creativiteit. Zij zorgen voor een gezonde voeding, een gezellige omgeving en een persoonlijke verzorging. Op deze website vindt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Neem gerust een kijkje! Kinderdagverblijf Baardegem – opwijk Algemeen: Voorstelling Kinderdagverblijf Baardegem - Opwijk is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 0 tot 18 maanden, en staat onder toezicht van Kind en Gezin. Kinderdagverblijf Opwijk - asse is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 18 maanden tot 3 jaar, en staat ook onder toezicht van Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf wordt gecoördineerd door Marleen Potoms. Zij coördineert de dagelijkse activiteiten en doet samen met haar partner de administratie van het kinderdagverblijf. Marleen is te bereiken in het kinderdagverblijf van maandag tot vrijdag van 6u30 tot 19uur en na afspraak. Contactgegevens Opwijk Asse Meldert Nijversele Baardegem Aalst

Welkom bij kinderdagverblijf De Hummeltjes te BaardegemVan harte welkom op de website van kinderdagverblijf de hummeltjes te BaardegemSinds januari 2010 heeft het kinderdagverblijf een nieuwe eigenares: Marleen Potoms.Zij werkte eerst drie jaar bij Bambino en ondertussen reeds 4 jaar bij De Hummeltjes waar ze de zorg van de allerkleinsten op zich neemt.Samen met haar enthousiast team medewerksters is kinderdagverblijf De Hummeltjes uitgegroeid tot een plek waar kinderen heerlijk kunnen samen spelen, groeien en ontspannen.Om onze kindjes nog beter en persoonlijker te kunnen begeleiden hebben wij een opsplitsing gemaakt tussen de afdeling De Hummeltjes (van 18 maanden tot 3 jaar) en de afdeling De Hummeltjes voor de allerkleinsten. Marleen en Annelies zorgen samen voor de Hummeltjes-kapoenen en maken naast de noodzakelijke rust- en eetmomenten voldoende tijd voor plezier en creativiteit.Zij zorgen voor een gezonde voeding, een gezellige omgeving en een persoonlijke verzorging.Op deze website vindt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Neem gerust een kijkje!Kinderdagverblijf Baardegem – opwijk Algemeen:VoorstellingKinderdagverblijf Baardegem - Opwijk is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 0 tot 18 maanden, en staat onder toezicht van Kind en Gezin.Kinderdagverblijf Opwijk - asse is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 18 maanden tot 3 jaar, en staat ook onder toezicht van Kind en Gezin.Het kinderdagverblijf wordt gecoördineerd door Marleen Potoms. Zij coördineert de dagelijkse activiteiten en doet samen met haar partner de administratie van het kinderdagverblijf.Marleen is te bereiken in het kinderdagverblijf van maandag tot vrijdag van 6u30 tot 19uur en naafspraak.ContactgegevensOpwijkAssMeldertNijverseleBaardegemAalstDoel groep omschrijvingDe Hummeltjes richten zich op kinderen van 0 tot 3 jaar. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Kinderen met extra zorgbehoefte (bv. kinderen met een handicap) krijgen gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen. We zorgen er ook voor dat kinderen uit kansarme gezinnen in het kinderdagverblijf kunnen opgevangen worden.Verzekering:Kinderdagverblij hebben een aantal verzekeringen afgesloten.Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (voor medewerkers en voor de kinderen)Verzekering tegen lichamelijke ongevallen(voor de opgevangen kinderen)Verzekering tegen schade aan derdenvoor deze verzekering wordt er een bijdrage van de ouders gevraagd. Deze bijdrage wordt bij hun eerste factuur gerekend en bedraagt €7,50 per jaar. Nadien dienen de ouders de bijdrage jaarlijks te betalen per 1 januari.Aangifte van schade of ongevallen moet ten laatste 24 uur na de feiten gebeuren. Deze aangifte kan u richten tot Marijke of aan iemand van de begeleidsters. De verzekeringsinstelling wordt door de Marijke op de hoogte gebracht.Bereikbaarheid in noodgevallenWanneer u mij wil bereiken buiten de openingsuren van het kinderdagverblijf kan dit op onderstaand telefoonnummer:Wij vragen u met aandrang dit nummer enkel te gebruiken in uitzonderlijke noodgevallen.Opname beleid:Als er geen vrije plaats is in het kinderdagverblijf, wordt je opvang aanvraag op een wachtlijst genoteerd. Op de wachtlijst noteren wij volgende gegevens: naam,adres,telefoonnummers,vermoedelijke opvang datum, uitgerekende bevallingsdatum.Als er een plaats vrijkomt, wordt op basis van een aantal objectieve criteria beslist aan wie de plaats wordt toegekend. Er wordt voorrang gegeven aan:werkende oudersopvang omwille van pedagogische motievengezinnen met een laag inkomenalleenstaande oudersWanneer wij u bij uw aanvraag geen zekerheid kunnen geven over een opvangplaats, zal u uiterlijk 1 maand voor de gewenste startdatum definitief uitsluitsel gegeven worden.Opening dagen en openingsuren:Het kinderdagverblijf is open van maandag tot en met vrijdag van 6u30 tot 19uur.De verlofperiode voor het volgende jaar wordt jaarlijks tegen 30 november bekend gemaakt via een schriftelijke mededeling.Wanneer er bijkomende sluitingsdagen zijn, zullen wij u die minstens een maand op voorhand via een schriftelijke mededeling melden.U kan altijd een overzicht met de sluitingsdagen en de vakantieperiode verkrijgen bij MarijkeIntern werking kader:Principes van ons pedagogisch beleidHet kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. Het kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria die in de kwaliteit schaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind & Gezin worden opgesteld. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid en veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt ook het zelfevaluatie instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang (ziko-vo) en het kwapoi Indeling van de HummeltjesDe kinderen verblijven in 3 vaste leef groepen waarvan de kinderen volgens leeftijd doorschuiven naar een ouder groepje.Groep 1: “De Bloempjes” Dit zijn de jongste baby’s. Bij de jongste baby's gaan wij volledig hun ritme volgen. Zij zullen eten en slapen volgens het ritme dat zij van thuis gewoon zijn, maar zullen tussendoor leuke en aangename spelletjes (kiekeboe, babygym, babymassage,...) kunnen ervaren. De leeftijd betreft 4 weken tot ongeveer 8 maanden.Groep 2: “De Stampertjes” Dit is de middelste baby groep (leeftijd van ongeveer 8 maanden tot ongeveer 13 maanden). Ook hier wordt volledig het ritme van het kind gevolgd. In dit groepje zullen de kinderen al kennismaken met verf (op hun handjes), waskrijt,... Wij gaan de kinderen nooit dwingen om aan de activiteiten deel te nemen, maar proberen Groep 3:“De Bambi’s” Dit zijn de oudste baby’s (tot 18 maanden). In dit groepje gaan we vooral de zelfstandigheid stilaan stimuleren (de kindjes mogen samen aan een tafeltje hun groenten en aardappelen eten met een lepel (indien het kind zich nog niet klaar voelt om zelf te eten, gaan de begeleidsters hen daar uiteraard bij helpen) Ervaring leert ons dat de kinderen dit een zeer leuke ervaring vinden en dat het hen extra stimuleert om samen met de andere kinderen te eten. Verder worden in dit groepje soms al heuse knutsel werkjes gemaakt. Deze worden dan opgehangen in de ruimte om later aan de ouders mee te geven.Indeling van De Hummeltjes De kinderen verblijven in 2 vaste leef groepen op basis van hun leeftijd. Er is immers een groot verschil tussen een peutertje van 18 maanden of eentje van 2,5 die schoolrijp wordt! Bij bambino volgen de kinderen eerder een structureel vast ritme, maar kinderen die bv geen middagdutje meer doen, kunnen dan op een rustige manier een boekje lezen of een spelletje spelen.Groep 1: “de teigetjes”Dit zijn de 10 jongste peuters. In dit groepje wordt vooral aan het groepsgevoel en het delen gewerkt. In de opvang gaan peuters leren om speelgoed met elkaar te delen. Zij gaan ook allerhande leuke spelletjes doen met de begeleidster en zich volop kunnen uitleven om creatief te zijn. Aan de jongste peuters wordt ook veel aandacht geschonken om de vaste structuur van het kinderdagverblijf aan te leren.Groep 2: “de winnies”Dit zijn de 10 oudste peuters. In deze groep wordt veel aandacht geschonken aan het dagritme van Jules (onze hand pop die in vele kleuterklassen reeds gebruikt wordt.) Er wordt rond thema's gewerkt die per week of per 2 weken omwisselen... In deze groep gaat de begeleidster spelenderwijs de kindjes toch al een aantal basis dingen aanleren zoals de kleuren, tellen, puzzelen,... De kinderen worden nooit verplicht om aan de activiteiten deel te nemen. Verder krijgen de kinderen zeker en vast ook voldoende de gelegenheid om vrij te spelen. Ook in de tuin wordt vaak gespeeld, deze is volledig kindvriendelijk ingericht om het onze peuters en baby's zo aangenaam mogelijk te maken.U merkt dat alle leef groepen zoal hun eigen leefgewoonten hebben. Voor nog meer informatie over de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan u steeds terecht bij de begeleidsters of bij Marijke. Wanneer uw kind definitief wordt ingeschreven en we tijdens het wen moment het dossier aanmaken, zal u daar nog meer informatie terugvinden over de dag indelingen bij bambino-mini en bambinoDe kinderen gaan over naar een andere leefgroep op basis van bezetting. De overgang van de Bambi’s naar De Hummeltjes (+ 18 maanden) gaat in overleg met de ouders. Om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen maken de kinderen geleidelijk aan kennis met Bambino. Eerst brengen zij een half uurtje tot een uurtje door bij de grotere kinderen. Stilaan wordt de tijd die de kinderen doorbrengen in de volgende leefgroep langer. De begeleidsters zorgen ervoor dat het kind zich ook in de nieuwe groep snel thuis voelt.Principes van onze samenwerking met de ouders en kinderen:Marijke en alle medewerkers zullen nauw met u samenwerken. Zij informeren u over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak. Zij houden u op de hoogte van de vorderingen van uw kind.Driemaandelijks worden er observatie formulieren (ZIKO-VO) meegegeven en er zal regelmatig overleg over de aanpak van uw kind gepleegd worden.We nodigen jullie uit om voor de start van de opvang te komen wennen met uw kind om zijn of haar eigenheden bekend te maken aan de begeleidster. Op die manier kunnen we ons in de opvang afstemmen op de individuele noden van uw kind. U kan met uw vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de Merchtem van uw kind altijd terecht bij de begeleidsters en bij Marijke.Het kinderdagverblijf organiseert 3 keer per jaar een ouder vergadering.Om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling noden van uw kind letten wij op de motorische -, sociale -, emotionele -, verstandelijke- en Opwijk van uw kind.Het basisprincipe van ons kinderdagverblijf is dat we respect tonen voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen.Er is een grote tuin met een Moorsel dieren in (konijnen en kippen) waardoor uw kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid, we bieden structuur en regelmaat in het ritme van het kind, met het oog op het welbevinden van elk kind.Het kinderdagverblijf beschikt over een team deskundige begeleidsters. Alle begeleidsters volgen regelmatig bijscholing (12 uren/jaar).Indien u verdere informatie wenst over de samenwerking met de ouders en kinderen kan u deze verkrijgen bij Marijke.Voeding:Er wordt ’s ochtends geen ontbijt gegeven bij bambino mini. We verwachten dat de kinderen thuis ontbijten (ook flesvoedingen). Bij Bambino krijgen de kindjes de gelegenheid om tussen half negen en negen uur te ontbijten. Dit ontbijt dient wel meegebracht te worden van thuis uit. Het ontbijt bestaat uit een boterham met eventueel een drankje erbij. Bambino mini en bambino zorgt Moorsel de dag voor maaltijden die aangepast zijn aan de leeftijd uw kind. De maaltijden worden dagelijks vers bereid in het kinderdagverblijf. De aardappelen en groenten zijn altijd vers. De samenstelling van het menu gebeurt door Marijke. Het week menu hangt uit in het kinderdagverblijf. Wanneer uw kind laat in de opvang verblijft, kan u uw kind een boterham meegeven. Dit wordt dan om 17u00 aan uw kind gegeven. Alle kindjes die dan laat in de opvang verblijven, kunnen in groep hun boterham eten. Dit geld ook voor baby's vanaf 8 maanden.Wanneer uw kind een dieet moet volgen zoals bv. een glutenvrij dieet, of wanneer u speciale wensen hebt zoals bv. vegetarisch voedsel, zal het kinderdagverblijf hieraan tegemoetkomen in de mate van het mogelijke. De extra kosten die dit meebrengt zullen door uzelf gedragen moeten worden.Flesvoeding voor baby’s en/of bijzondere dieet producten dient u zelf mee te brengen. U bezorgt het kinderdagverblijf informatie over het product, de Moorsel en voor dieet producten de nodige medische achtergrondinformatie.Voor de flesvoedingen vragen wij om de juiste hoeveelheid water in de flesjes te doen en het poeder in doseer potjes te gieten en dit om misverstanden te vermijden. Probeer de spullen van uw kind zo goed mogelijk te labelen. Opgelet! De lege flesjes worden enkel uitgespoeld, zij worden niet afgewassen of in de vaatwasser gestopt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun flesjes elke avond terug mee te nemen naar huis!Borstvoeding: Mama’s die graag hun Aalst komen voeden in het kinderdagverblijf krijgen hier de gelegenheid voor. Als de kindjes een flesje met borstvoeding krijgen kunnen wij indien nodig de voeding in de diepvries bewaren. ’s Morgens geeft u aan de begeleidsters de flesjes af zodat ze deze in de ijskast kunnen plaatsen. De flesjes met borstvoeding worden steeds in een flessen verwarmer Merchtem.Kleding en verzorging:We vragen om reserve kleding mee te brengen. In de zomermaanden: kledij om mee buiten te spelen en een zonne petje of –hoedje. Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijke spulletjes op te bergen.De luiers hoeft u niet zelf mee te brengen. We gebruiken luiers van het merk “Pampers”. De prijs van de luiers bedraagt €2,00/dag voor Meldert - mini en €1,50/dag voor Bambino. Deze zal afgerekend worden op het einde van de maand via een factuur.Het kinderdagverblijf zorgt voor handdoeken en verzorging producten (van het merk Mustela), die hoeft u dus niet mee te brengen. Maar wanneer uw kind bijzondere verzorging producten nodig heeft, moet u die zelf meebrengen. Ook zonnecrème wordt door het kinderdagverblijf voorzien. Deze worden telkens bij de apotheek besteld. Meestal voorzien we in 2 merken zodat er toch zeker één merk is, die uw kind goed verdraagt. Indien dit toch niet het geval is, vragen we om een zonnecrème van thuis mee te brengen. Breng- en haalmoment:Als ouder heeft u toegang tot alle lokalen waar uw kind verblijft. Het spreekt voor zich dat dit niet storend mag zijn voor de andere kinderen(bv. slaapkamers).Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag u uw kind op elk moment brengen of afhalen. Indien uw kindje onverwacht toch niet zou komen wegens ziekte of dergelijke dan vragen wij om voor 9uur ’s morgens te verwittigen. Tijdens de breng- en afhaal momenten kan u informatie uitwisselen met de begeleidsters of met Marijke.U dient uw kind ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd te komen afhalen. Bij laattijdig afhalen krijgt u een verwittiging en betaalt u €10,00 per begonnen kwartier bij. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen zullen wij u vragen om een andere oplossing te zoeken. Wanneer u in dit geval weigert mee te werken, kan dit leiden tot het beëindigen van de opvang.Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst. U moet op voorhand de begeleidster waarschuwen als uw kind door iemand anders wordt afgehaald. U kan de begeleidsters bereiken op ons vaste nr: 053/60 89 15. Als u niet verwittigd hebt, wordt uw kind niet aan andere personen meegegeven.Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging is in de verblijf regeling van uw kind (bv.: bij een echtscheiding), dan dient u dit onmiddellijk te melden aan Marijke. Zij zal een aanpassing maken in de overeenkomst.Wederzijdse afspraken tussen ouders en het kinderdagverblijf:*De startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Deze is zowel bindend voor de ouders als voor het kinderdagverblijf.Elke wijziging in deze dag- en uurregeling wordt schriftelijk vastgelegd tussen de ouders en de verantwoordelijken van het kinderdagverblijf.Wanneer u het opvang plan wil wijzigen, kan u contact opnemen met Marijke om een nieuwe regeling te maken.*Elke maand wordt er aan de ouders een maand kalender meegegeven. Op deze kalender omcirkelen de ouders de dagen dat hun kind naar de opvang komt. Ook speciale activiteiten worden nog eens extra op de kalender vermeld.*Wanneer uw kind ziek is vragen wij u een doktersattest binnen te brengen. Deze opvang dag zal dan niet aangerekend worden, ook al had u op de kalender voorzien dat uw kind aanwezig zou zijn. Wanneer er geen dokter attest wordt binnengebracht zal de forfaitaire bijdrage voor onwettige afwezigheid aangerekend worden.*Elke ouder krijgt ook 4 afwezigheid briefjes per jaar. Stel: u hebt onverwacht verlof en wil graag dat uw kind bij u blijft, dan kan u adhv het afwezigheid Asse de afwezigheid wettigen.Opgelet: 1 afwezigheid briefje telt voor 1 dag en wanneer alle briefjes reeds opgebruikt zijn, zal er bij onwettige afwezigheid wel een forfaitaire aanrekening gebeuren van 22,00€ per dag of 11,00€ per halve dag!Het is belangrijk om veranderingen in het opvang plan met Marijke te bespreken.Dossier met kind gegevens:Wij vragen u de formulieren in te vullen waarop meer informatie staat over de gewoontes en eigenheden van uw kind, belangrijke medische gegevens, de Moorsel u bereikbaar bent en uw wensen over de opvang. Dit vormt dan ook onmiddellijk het dossier van uw kind. Kind en gezin kan tijdens een controle het dossier van uw kind opvragen.We houden de papieren versie van het dossier steeds bij in het groepje waar uw kind op dat moment verblijft. Als uw kind doorschuift van groep, verschuift ook het dossier.Tegenwoordig worden alle gegevens ook nog extra vermeld in ons computersysteem van easy day care.Wanneer er gegevens veranderen (bv verandering adres, nieuw telefoonnummer,...) dan dient u als ouder deze aanpassing door te geven aan de begeleidsters of Marijke, zodat wij het nodige kunnen doen om het dossier van uw kind te vervolledigen Opvang van een ziek kind:Zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Het is daarom belangrijk om op voorhand een oplossing te hebben voor het geval dat je kind ’s Moorsel ziek zou zijn en je dringend alternatieve opvang nodig hebt.Een kind dat niet té ziek is en geen overdraagbare aandoening heeft, kan in het kinderdagverblijf terecht wanneer Marijke akkoord gaat. Beoordeel zelf de algemene toestand van uw kind en of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang, hou zeker ook rekening met het besmettingsgevaar voor andere kinderen, geef het kinderdagverblijf informatie over eventuele medicatie en verzorging, laat uw telefoonnummer achter en zorg ervoor dat u steeds telefonisch bereikbaar bent. We vragen u met aandrang om onmiddellijk zichtbare medische problemen te signaleren aan de begeleidsters, vooral wanneer er om die reden bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er eventueel gevaar kan zijn voor de gezondheid van andere kinderen of begeleidsters.De verantwoordelijke heeft steeds het Merchtem woord in de beslissing of uw kind al dan niet naar de opvang kan. Bij die beslissing denken we aan het belang van uw kind en aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van een ziek kind kan meebrengen.Bambino mini en Bambino zal weigeren om uw kind op te vangen als uw kind te ziek is om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen uw ziek kind teveel aandacht en zorg nodig heeft, zodat de veiligheid en de gezondheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden uw kind een of meerdere van volgende symptomen heeft:Diarree: bloederige ontlasting of verandering van stoelgang patroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur. Opgelet: wanneer de diagnose “peuter diarree” wordt gesteld, mag het kind wel naar de opvang komen.Braken: 2 of meerdere keren tijdens de laatste 24 uur, tenzij wordt vastgesteld dat het braken niet veroorzaakt wordt door een besmettelijke ziekte en er geen gevaar voor uitdroging bestaat.BloedbrakenAdemhalingsmoeilijkheden of ademsnood. Koorts: boven de 38,4°C dat samengaan met keelpijn of braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag. Huiduitslag in combinatie met koorts of een verandering in het gedrag. Het kind kan weer naar de opvang komen als een arts bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat. Mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet besmettelijk is. Bij besmettelijke ziekte: uw kind heeft een bepaalde besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen. De lijst van deze ziekten vindt u in de infectie ziekteklapper van Kind & Gezin ( vraag ernaar bij Marijke, surf naar www.kindenGezin.be/professionals ‘handige weetjes’ of bel naar Kind & Gezin-lijn 078 150 100). U vindt er ook in terug wanneer uw kind terug naar de opvang kan komen.nBambino mini en Bambino zal alle ouders verwittigen wanneer er een besmettelijke ziekte in de opvang is, zodat u weet dat er kans bestaat dat uw kind met een besmetting in aanraking is gekomen. Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.Regeling wanneer uw kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvangZorg ervoor dat de inlichtingen fiche over uw kind in Bambino mini en Bambino altijd volledig is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van uw kind, uw telefoonnummers of die van de huisarts onmiddellijk door.Wanneer uw kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt iemand van de begeleidsters contact op om afspraken te maken over eventuele medische opvolging. De kosten voor niet-dringende medische hulp zijn ten laste van de ouders. Het kan gebeuren dat we u vragen om uw kind zo snel mogelijk op te halen.Wanneer uw kind ziek wordt en u bent niet bereikbaar, zullen we contact opnemen met uw huisarts.In bepaalde gevallen, wanneer het (levens)noodzakelijk is, zullen we onmiddellijk een arts en/of de hulpdiensten oproepen. Wanneer dit zou gebeuren, brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte. Indien uw kind naar het ziekenhuis moet gebracht worden zal dit in de meeste gevallen naar het OLV- ziekenhuis in Aalst of het ASZ- ziekenhuis in Aalst zijn. De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn ten laste van de verzekering van Bambino mini en Bambino.Medicatie:Bij Bambino mini en Bambino geven wij nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen. Veel klachten verdwijnen spontaan en moeten niet met een medicijn behandeld worden. Sommige klachten, zoals koorts en pijn, zijn de eerste tekenen van een beginnend belangrijk gezondheidsprobleem. Door medicatie te geven kan een ziekte soms tijdelijk verdoezeld worden. Dat kan gevaarlijk zijn en kan de juiste diagnose bemoeilijken.Wanneer uw kind medicatie moet nemen, vragen we u om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Wanneer er toch medicatie moet toegediend worden in de opvang, vragen we een doktersattest met daarop:datum van het voorschrift naam kind naam van de medicatie dosering van de medicatie tijdstip van toedienen manier van toedienen duur van de behandeling U mag de voorgeschreven medicatie ook door de Asse laten noteren en ondertekenen in het heen- en weer schriftje van Bambino mini of Bambino. We noteren wanneer de medicatie is toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.Wanneer uw kind behandeling met aërosol nodig heeft, vragen we om ze bij voorkeur thuis toe te dienen. Indien dit onmogelijk is, vragen we dat u de behandelde arts verzoekt om een droge aërosol met voorzet kamer voor te schrijven, omdat dit beter geschikt is voor gebruik in de Meldert Vernevelaars worden namelijk snel besmet.FINANCIELE BEPALINGEN: Waarborg Bij de definitieve inschrijving van je kind vragen we een waarborg van 250,00 euro te betalen. Deze waarborg wordt terugbetaald tijdens de eerste opvang maand van uw kind. Wanneer u beslist om de opvang niet te laten doorgaan moet dit minstens 3 maanden op voorhand meegedeeld worden, anders wordt de waarborg ingehouden!!Bijdrage van het gezin De prijs voor de opvang wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin volgens de wettelijke bepalingen. Wanneer u gehuwd of samenwonend bent, wordt het Aalst van u beiden als basis genomen voor de berekening van de bijdrage. De opvang prijs staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de opvang. Het minimumtarief bedraagt momenteel 1,54€ , het maximum 27,36€ per opvang dag Kindcode aanvragen Wanneer uw kind start in onze opvang, moet u via de website van kind en gezin de kindcode voor uw kind aan vragen.Het is belangrijk dat wij de kindcode van uw kind zo snel mogelijk ontvangen om kind en gezin op de hoogte te brengen van de opvang dagen van jullie Aalst U kan dit doen via: * de website: www.kindengezin.be kinderopvang prijs kindcode en berekening kindcode aanvragen Vergeet niet van uw aanslagbiljet bij de hand te nemen of de meest recente loonfiche van beide ouders. via de IKG-lijn: 078/150 100 Opgelet! Wordt de kindcode na herhaaldelijk vragen toch niet aangevraagd dan kunnen wij een code voor u aanvragen zonder fiscale gegevens, maar zal u automatisch het max. tarief worden aangerekend van 27,36 euroBijdrage bij de start van de opvang Bij de start van de opvang zijn de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten zoals vermeld op het Belgisch aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen, de basis van de berekening. De berekening van de bijdrage is gebaseerd op basis van de bewijsstukken die gelden op de eerste dag van de opvang van het kind(voor de eerste vaststelling van de bijdrage), op 1 juli van elk jaar (voor de jaarlijkse herberekening), op het moment van melding van een gevoelige inkomens wijziging bij het gezin of van wijziging in de samenstelling van het gezin op het niveau van de ouders (zo dat ook in de twee laatste gevallen een herberekening van de bijdrage mogelijk is). Bij een toename van het aantal kinderen ten laste wordt er een extra kinderkorting Moorsel Het is de verantwoordelijkheid van het gezin om zelf een eventuele herberekening aan te vragen op basis van gewijzigd gezinsinkomen of gewijzigde gezinssamenstelling, en dit van zodra de wijzigingen zich voordoen. Wanneer u niet beschikt over een Belgisch aanslagbiljet of als het inkomen van het betreffende jaar niet vermeld wordt op het aanslagbiljet, dan wordt er rekening gehouden met het inkomen van de maand waarin de opvang start, vastgesteld op basis van loon brieven en/of bewijzen van officiële instanties. Indien uw loon 20% lager is dan het inkomen vermeld op het aanslagbiljet, wordt het huidige inkomen genomen als basis voor de berekening. Voor beginnende zelfstandigen en beginnende mee werkende echtgenoten die nog niet beschikken over een Belgisch aanslagbiljet, wordt rekening gehouden met het fictieve inkomen, zoals vastgelegd door de Nationale hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. In de maand juni zal u gevraagd worden om dit aanslagbiljet aan Marijke te bezorgen en dit voor 20/06. Doet u dit niet, dan wordt de maximum bijdrage aangerekend tot de eerste volgende herberekening per 1 juli. Wanneer u nog niet in het bezit bent van het aanslagbiljet op het moment van de opvraging, gelieve dan Marijke te verwittigen. Hoe gebeurt de berekening? De bijdrage wordt berekend door input van de inkomens- en gezin gegevens in de berekening module op de website van Kind & Gezin. Voor meer informatie hierover kan u terecht op de website van Kind & Gezin of bij Marijke. Vermindering voor meerdere kinderen ten laste en voor een meerling U krijgt een vermindering toegekend wanneer u meer dan één kind ten laste hebt. Enkel kinderen die minstens een derde van de tijd deel uitmaken van het gezin op het ogenblik van de berekening komen in aanmerking. U krijgt eveneens een vermindering toegekend wanneer u een of meerdere meerlingen ten laste hebt. Ook hier geldt dat deze meerling gedurende minstens een derde deel van de tijd deel moet uitmaken van het gezin. Breng de verantwoordelijke op de hoogte wanneer het aantal kinderen ten laste toeneemt in de loop van de opvang periode. U krijgt de bijkomende korting dan toegekend vanaf de eerste dag van de maand op mededeling van deze toename. Bijkomende bijdragen: Voor onderstaande zaken wordt een bijkomende bijdrage aangerekend: het gebruik en de afvalverwerking van de luiers. De bijdrage hiervoor bedraagt €2,00 bij Bambino – mini en 1,50 € bij Bambino, ongeacht uw kindje bezig is met zindelijkheidstraining. een warme maaltijd bij een verblijf van minder dan 3 uur. De bijdrage hiervoor bedraagt €1,50 Bij onwettige afwezigheid wordt er per dag een tarief van 22 euro aangerekend en per halve dag 11 euro, via een factuur die u van ons ontvangt. Deze bijkomende bijdragen worden aangerekend los van de facturatie voor de voornoemde basis bijdrage. Deze kunnen dan ook niet fiscaal ingebracht worden. Sanctionerende vergoeding: Voor onderstaande zaken wordt Merchtem sanctionerende vergoeding aangerekend: wanneer uw kind onverwacht niet naar de opvang komt, moet u dit ten laatste om 09u00 melden (053 60 89 15) aan de begeleidster. Als uw kind onwettig afwezig is, wordt er een forfaitaire bijdrage aangerekend van 22,00€ per opvangdag of 11,00 per halve dag. wanneer u uw kind laattijdig afhaalt, dan wordt een bijdrage van €10,00 per begonnen kwartier aangerekend. wanneer uw kind systematisch Asse (= gedurende een periode van meer dan twee maanden) naar de opvang komt dan wat is afgesproken in het opvang plan, vragen we u dit met ons te bespreken en een nieuw opvang plan overeen te komen. Wanneer u niet bereid bent een nieuw opvang plan overeen te komen en uw kind blijft systematisch minder naar de opvang komen dan afgesproken, dan wordt voor elke het dagtarief van 22 euro vastgelegd. bij wanbetaling worden de incassokosten aan de ouders aangerekend. Regeling bij valse verklaringen: Indien u bewust foute gegevens verstrekt of bepaalde informatie die een invloed heeft op de berekening van de bijdrage Opwijk, dan wordt de maximale bijdrage (is bijdrage als vermeld in artikel 9, lid 3 van het ministerieel besluit) aangerekend. Deze maximale bijdrage Baardegem aangerekend met volledige terugwerking tot het moment dat de valse verklaring werd afgelegd. Fiscaal attest: Jaarlijks ontvang je in de loop van het jaar een fiscaal attest met de vermelding van de betaalde basis bijdrage. De extra kosten zoals luiers staan hierop niet vermeld. Facturatie en betalingsregeling: Elke dag worden de uren genoteerd van brengen en ophalen van uw kind. Bij het begin van de volgende maand, sturen wij de aanwezige uren van uw kind door naar kind en gezin. Zij verwerken deze gegevens en Merchtem ze op hun beurt door naar intrum (debiteuren beheerder) Deze laatste zal jullie dan elke maand de factuur opsturen die berekend werd Moorsel aanwezige dagen van uw kind en de bijdrage die u als gezin toegewezen kreeg. Wanneer De Hummeltjes niet meer zouden werken volgens het inkomens gerelateerde systeem, brengt de verantwoordelijke u hiervan onmiddellijk op de hoogte. Opzeg modaliteiten voor de ouders: U kunt de opvang beëindigen door dit minstens een maand op voorhand te melden aan Marijke . De facturen voor zowel verzorging als opvang Meldert tot de laatste opvang dag aangerekend worden. Opzeg modaliteiten voor Bambino- mini en Bambino: Bambino mini en bambino kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer u het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst niet naleeft of wanneer u geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van Bambino mini en Bambino. De opzegging of schorsing zal per brief Asse worden met de vermelding van de reden en de ingangsdatum. Klachtenbehandeling: Wanneer u bedenkingen en/of klachten heeft kan u deze steeds bespreken met de begeleidsters of met Marijke. Samen zullen we trachten een oplossing te vinden. Deze klacht kan zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden. Er wordt gegarandeerd dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier behandeld wordt. Indien u van mening bent dat uw klacht ontoereikend werd beantwoord,, kan u zich wenden tot de Klachten dienst van Kin U kan uw klacht ook online indienen via klachtendienst@kindengezin.be of telefonisch op volgend nummer: 02/533 14 14 of fax 02/534 14 48 Het Bambino - team wenst jullie en jullie kindjes veel plezier in ons kinderdagverblijf :-) Dagindeling: De Hummeltjes (van 0 tot 18 maanden) De kindjes kunnen vanaf 6.30 uur gebracht worden. Tot 9.00 uur hebben de kindjes vrij spel, sommige baby's hebben nadien al behoefte om een dutje te doen, we volgen gewoon het opwijk van de kinderen op; Moorsel gaat slapen volgens eigen opwijk. Van 9.00 uur tot 10.00 uur doen we begeleidende activiteiten met de baby's, dit kan zijn: babymassage, torens bouwen, babygymnastiek, liedjes zingen, verhaaltjes vertellen, motorische Baardegem stimuleren. De activiteiten in deze groep gebeuren meestal individueel. Tussendoor worden de flesvoedingen gegeven volgens het eigen Aalst van de baby. Om 11.00 uur beginnen we met het geven van de aardappelen met Asse groenten en vlees, het eten wordt dagelijks vers klaargemaakt in het kinderdagverblijf, alleen in geval van een speciaal dieet Merchtem u als ouder voor deze voeding zelf te zorgen (de flesvoedingen worden van thuis meegebracht). Rond 12.30 uur is het tijd voor een middagdutje, al naargelang hun eigen behoefte. Rond 15.30 uur is het alweer tijd voor de fruitpapjes, deze worden ook vers klaargemaakt in het kinderdagverblijf. Nadien zijn er Meldert wat begeleidende activiteiten. Tot 19.00 uur kunnen de kindjes afgehaald worden. Bij goed weer Merchtem we buiten! De Hummeltjes (van 18 maanden tot 3 jaar) Tussen 6.45 uur en 9.00 uur worden de peuters gebracht, tot dan kunnen ze vrij spelen. Om 9.00 uur starten we met het goedemorgen-spel met onze handpop “KASPER”, elk kindje wordt individueel begroet. Daarna gaan de peuters in de vertelhoek en bespreken ze samen met de kinderverzorgsters de activiteiten van die dag (we werken steeds rond peutervriendelijke thema's). Daarna gaan de kindjes aan tafel voor een begeleidende knutselactiviteit. Rond 10.00 uur is het alweer tijd voor drinken en een koek (in de wintermaanden voor soep). Rond 12.00 uur is het tijd voor het middageten, er wordt gezamenlijk gegeten en gedronken. Alle voeding en drank wordt door ons versterkt, alleen in geval van speciaal dieet dient u als ouder zelf voor de voeding te zorgen. Wij dwingen de peuters niet tot het nuttigen van voedsel. Wij proberen het echter zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De oudste peuters mogen zelf hun eten uitscheppen. Ook proberen wij de kinderen te leren aan tafel de maaltijd te gebruiken. Rond 13.00 uur is het tijd voor een middagdutje, daar alle kinderen behoefte hebben aan een rustperiode slapen de kinderen in principe tussen 13.00 uur en 15.00 uur al naargelang hun eigen behoefte (er wordt rekening mee gehouden als er peuters zijn die andere rustbehoeftes hebben). Het is daarom van belang dat de peuters een fopspeen (genaamtekend) of knuffel meekrijgen voor in bed. Daarom vragen we ook om tijdens de rustperiode geen bezoekje aan de opvang te brengen of de kindjes te komen brengen of afhalen. Rond 15.30 uur is het tijd om nog iets te drinken en te happen (pudding, plattekaas, yoghurt, boterham, dit wordt wekelijks op het menubord genoteerd). Daarna is er vrij spel. Rond 17.00 uur is er het fruithapje. Dit fruit dient wel door de ouders zelf meegebracht te worden. Tot 19.00 uur kunnen de kindjes opgehaald worden. Tussen de genoemde tijden wordt er individueel gespeeld maar ook in groepen. Er wordt voorgelezen, gezongen, geknutseld, gedanst, muziek gemaakt, geschilderd, getekend, gekookt, vrij spel gespeeld, al met al een gezellige boel. Als het weer het toelaat wordt er ook buiten gespeeld. Wat het ophalen en brengen betreft, proberen we zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen, in overleg met de verantwoordelijke. Welkom bij kinderdagverblijf De Hummeltjes te Baardegem Van harte welkom op de website van kinderdagverblijf de hummeltjes te Baardegem Sinds januari 2010 heeft het kinderdagverblijf een nieuwe eigenares: Marleen Potoms. Zij werkte eerst drie jaar bij Bambino en ondertussen reeds 4 jaar bij De Hummeltjes waar ze de zorg van de allerkleinsten op zich neemt. Samen met haar enthousiast team medewerksters is kinderdagverblijf De Hummeltjes uitgegroeid tot een plek waar kinderen heerlijk kunnen samen spelen, groeien en ontspannen. Om onze kindjes nog beter en persoonlijker te kunnen begeleiden hebben wij een opsplitsing gemaakt tussen de afdeling De Hummeltjes (van 18 maanden tot 3 jaar) en de afdeling De Hummeltjes voor de allerkleinsten. Marleen en Annelies zorgen samen voor de Hummeltjes-kapoenen en maken naast de noodzakelijke rust- en eetmomenten voldoende tijd voor plezier en creativiteit. Zij zorgen voor een gezonde voeding, een gezellige omgeving en een persoonlijke verzorging. Op deze website vindt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Neem gerust een kijkje! Kinderdagverblijf Baardegem – opwijk Algemeen: Voorstelling Kinderdagverblijf Baardegem - Opwijk is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 0 tot 18 maanden, en staat onder toezicht van Kind en Gezin. Kinderdagverblijf Opwijk - asse is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 18 maanden tot 3 jaar, en staat ook onder toezicht van Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf wordt gecoördineerd door Marleen Potoms. Zij coördineert de dagelijkse activiteiten en doet samen met haar partner de administratie van het kinderdagverblijf. Marleen is te bereiken in het kinderdagverblijf van maandag tot vrijdag van 6u30 tot 19uur en na afspraak. Contactgegevens Opwijk Asse Meldert Nijversele Baardegem Aalst

Welkom bij kinderdagverblijf De Hummeltjes te BaardegemVan harte welkom op de website van kinderdagverblijf de hummeltjes te BaardegemSinds januari 2010 heeft het kinderdagverblijf een nieuwe eigenares: Marleen Potoms.Zij werkte eerst drie jaar bij Bambino en ondertussen reeds 4 jaar bij De Hummeltjes waar ze de zorg van de allerkleinsten op zich neemt.Samen met haar enthousiast team medewerksters is kinderdagverblijf De Hummeltjes uitgegroeid tot een plek waar kinderen heerlijk kunnen samen spelen, groeien en ontspannen.Om onze kindjes nog beter en persoonlijker te kunnen begeleiden hebben wij een opsplitsing gemaakt tussen de afdeling De Hummeltjes (van 18 maanden tot 3 jaar) en de afdeling De Hummeltjes voor de allerkleinsten. Marleen en Annelies zorgen samen voor de Hummeltjes-kapoenen en maken naast de noodzakelijke rust- en eetmomenten voldoende tijd voor plezier en creativiteit.Zij zorgen voor een gezonde voeding, een gezellige omgeving en een persoonlijke verzorging.Op deze website vindt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Neem gerust een kijkje!Kinderdagverblijf Baardegem – opwijk Algemeen:VoorstellingKinderdagverblijf Baardegem - Opwijk is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 0 tot 18 maanden, en staat onder toezicht van Kind en Gezin.Kinderdagverblijf Opwijk - asse is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 18 maanden tot 3 jaar, en staat ook onder toezicht van Kind en Gezin.Het kinderdagverblijf wordt gecoördineerd door Marleen Potoms. Zij coördineert de dagelijkse activiteiten en doet samen met haar partner de administratie van het kinderdagverblijf.Marleen is te bereiken in het kinderdagverblijf van maandag tot vrijdag van 6u30 tot 19uur en naafspraak.ContactgegevensOpwijkAssMeldertNijverseleBaardegemAalstDoel groep omschrijvingDe Hummeltjes richten zich op kinderen van 0 tot 3 jaar. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Kinderen met extra zorgbehoefte (bv. kinderen met een handicap) krijgen gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen. We zorgen er ook voor dat kinderen uit kansarme gezinnen in het kinderdagverblijf kunnen opgevangen worden.Verzekering:Kinderdagverblij hebben een aantal verzekeringen afgesloten.Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (voor medewerkers en voor de kinderen)Verzekering tegen lichamelijke ongevallen(voor de opgevangen kinderen)Verzekering tegen schade aan derdenvoor deze verzekering wordt er een bijdrage van de ouders gevraagd. Deze bijdrage wordt bij hun eerste factuur gerekend en bedraagt €7,50 per jaar. Nadien dienen de ouders de bijdrage jaarlijks te betalen per 1 januari.Aangifte van schade of ongevallen moet ten laatste 24 uur na de feiten gebeuren. Deze aangifte kan u richten tot Marijke of aan iemand van de begeleidsters. De verzekeringsinstelling wordt door de Marijke op de hoogte gebracht.Bereikbaarheid in noodgevallenWanneer u mij wil bereiken buiten de openingsuren van het kinderdagverblijf kan dit op onderstaand telefoonnummer:Wij vragen u met aandrang dit nummer enkel te gebruiken in uitzonderlijke noodgevallen.Opname beleid:Als er geen vrije plaats is in het kinderdagverblijf, wordt je opvang aanvraag op een wachtlijst genoteerd. Op de wachtlijst noteren wij volgende gegevens: naam,adres,telefoonnummers,vermoedelijke opvang datum, uitgerekende bevallingsdatum.Als er een plaats vrijkomt, wordt op basis van een aantal objectieve criteria beslist aan wie de plaats wordt toegekend. Er wordt voorrang gegeven aan:werkende oudersopvang omwille van pedagogische motievengezinnen met een laag inkomenalleenstaande oudersWanneer wij u bij uw aanvraag geen zekerheid kunnen geven over een opvangplaats, zal u uiterlijk 1 maand voor de gewenste startdatum definitief uitsluitsel gegeven worden.Opening dagen en openingsuren:Het kinderdagverblijf is open van maandag tot en met vrijdag van 6u30 tot 19uur.De verlofperiode voor het volgende jaar wordt jaarlijks tegen 30 november bekend gemaakt via een schriftelijke mededeling.Wanneer er bijkomende sluitingsdagen zijn, zullen wij u die minstens een maand op voorhand via een schriftelijke mededeling melden.U kan altijd een overzicht met de sluitingsdagen en de vakantieperiode verkrijgen bij MarijkeIntern werking kader:Principes van ons pedagogisch beleidHet kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. Het kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria die in de kwaliteit schaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind & Gezin worden opgesteld. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid en veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt ook het zelfevaluatie instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang (ziko-vo) en het kwapoi Indeling van de HummeltjesDe kinderen verblijven in 3 vaste leef groepen waarvan de kinderen volgens leeftijd doorschuiven naar een ouder groepje.Groep 1: “De Bloempjes” Dit zijn de jongste baby’s. Bij de jongste baby's gaan wij volledig hun ritme volgen. Zij zullen eten en slapen volgens het ritme dat zij van thuis gewoon zijn, maar zullen tussendoor leuke en aangename spelletjes (kiekeboe, babygym, babymassage,...) kunnen ervaren. De leeftijd betreft 4 weken tot ongeveer 8 maanden.Groep 2: “De Stampertjes” Dit is de middelste baby groep (leeftijd van ongeveer 8 maanden tot ongeveer 13 maanden). Ook hier wordt volledig het ritme van het kind gevolgd. In dit groepje zullen de kinderen al kennismaken met verf (op hun handjes), waskrijt,... Wij gaan de kinderen nooit dwingen om aan de activiteiten deel te nemen, maar proberen Groep 3:“De Bambi’s” Dit zijn de oudste baby’s (tot 18 maanden). In dit groepje gaan we vooral de zelfstandigheid stilaan stimuleren (de kindjes mogen samen aan een tafeltje hun groenten en aardappelen eten met een lepel (indien het kind zich nog niet klaar voelt om zelf te eten, gaan de begeleidsters hen daar uiteraard bij helpen) Ervaring leert ons dat de kinderen dit een zeer leuke ervaring vinden en dat het hen extra stimuleert om samen met de andere kinderen te eten. Verder worden in dit groepje soms al heuse knutsel werkjes gemaakt. Deze worden dan opgehangen in de ruimte om later aan de ouders mee te geven.Indeling van De Hummeltjes De kinderen verblijven in 2 vaste leef groepen op basis van hun leeftijd. Er is immers een groot verschil tussen een peutertje van 18 maanden of eentje van 2,5 die schoolrijp wordt! Bij bambino volgen de kinderen eerder een structureel vast ritme, maar kinderen die bv geen middagdutje meer doen, kunnen dan op een rustige manier een boekje lezen of een spelletje spelen.Groep 1: “de teigetjes”Dit zijn de 10 jongste peuters. In dit groepje wordt vooral aan het groepsgevoel en het delen gewerkt. In de opvang gaan peuters leren om speelgoed met elkaar te delen. Zij gaan ook allerhande leuke spelletjes doen met de begeleidster en zich volop kunnen uitleven om creatief te zijn. Aan de jongste peuters wordt ook veel aandacht geschonken om de vaste structuur van het kinderdagverblijf aan te leren.Groep 2: “de winnies”Dit zijn de 10 oudste peuters. In deze groep wordt veel aandacht geschonken aan het dagritme van Jules (onze hand pop die in vele kleuterklassen reeds gebruikt wordt.) Er wordt rond thema's gewerkt die per week of per 2 weken omwisselen... In deze groep gaat de begeleidster spelenderwijs de kindjes toch al een aantal basis dingen aanleren zoals de kleuren, tellen, puzzelen,... De kinderen worden nooit verplicht om aan de activiteiten deel te nemen. Verder krijgen de kinderen zeker en vast ook voldoende de gelegenheid om vrij te spelen. Ook in de tuin wordt vaak gespeeld, deze is volledig kindvriendelijk ingericht om het onze peuters en baby's zo aangenaam mogelijk te maken.U merkt dat alle leef groepen zoal hun eigen leefgewoonten hebben. Voor nog meer informatie over de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan u steeds terecht bij de begeleidsters of bij Marijke. Wanneer uw kind definitief wordt ingeschreven en we tijdens het wen moment het dossier aanmaken, zal u daar nog meer informatie terugvinden over de dag indelingen bij bambino-mini en bambinoDe kinderen gaan over naar een andere leefgroep op basis van bezetting. De overgang van de Bambi’s naar De Hummeltjes (+ 18 maanden) gaat in overleg met de ouders. Om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen maken de kinderen geleidelijk aan kennis met Bambino. Eerst brengen zij een half uurtje tot een uurtje door bij de grotere kinderen. Stilaan wordt de tijd die de kinderen doorbrengen in de volgende leefgroep langer. De begeleidsters zorgen ervoor dat het kind zich ook in de nieuwe groep snel thuis voelt.Principes van onze samenwerking met de ouders en kinderen:Marijke en alle medewerkers zullen nauw met u samenwerken. Zij informeren u over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak. Zij houden u op de hoogte van de vorderingen van uw kind.Driemaandelijks worden er observatie formulieren (ZIKO-VO) meegegeven en er zal regelmatig overleg over de aanpak van uw kind gepleegd worden.We nodigen jullie uit om voor de start van de opvang te komen wennen met uw kind om zijn of haar eigenheden bekend te maken aan de begeleidster. Op die manier kunnen we ons in de opvang afstemmen op de individuele noden van uw kind. U kan met uw vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de Merchtem van uw kind altijd terecht bij de begeleidsters en bij Marijke.Het kinderdagverblijf organiseert 3 keer per jaar een ouder vergadering.Om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling noden van uw kind letten wij op de motorische -, sociale -, emotionele -, verstandelijke- en Opwijk van uw kind.Het basisprincipe van ons kinderdagverblijf is dat we respect tonen voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen.Er is een grote tuin met een Moorsel dieren in (konijnen en kippen) waardoor uw kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid, we bieden structuur en regelmaat in het ritme van het kind, met het oog op het welbevinden van elk kind.Het kinderdagverblijf beschikt over een team deskundige begeleidsters. Alle begeleidsters volgen regelmatig bijscholing (12 uren/jaar).Indien u verdere informatie wenst over de samenwerking met de ouders en kinderen kan u deze verkrijgen bij Marijke.Voeding:Er wordt ’s ochtends geen ontbijt gegeven bij bambino mini. We verwachten dat de kinderen thuis ontbijten (ook flesvoedingen). Bij Bambino krijgen de kindjes de gelegenheid om tussen half negen en negen uur te ontbijten. Dit ontbijt dient wel meegebracht te worden van thuis uit. Het ontbijt bestaat uit een boterham met eventueel een drankje erbij. Bambino mini en bambino zorgt Moorsel de dag voor maaltijden die aangepast zijn aan de leeftijd uw kind. De maaltijden worden dagelijks vers bereid in het kinderdagverblijf. De aardappelen en groenten zijn altijd vers. De samenstelling van het menu gebeurt door Marijke. Het week menu hangt uit in het kinderdagverblijf. Wanneer uw kind laat in de opvang verblijft, kan u uw kind een boterham meegeven. Dit wordt dan om 17u00 aan uw kind gegeven. Alle kindjes die dan laat in de opvang verblijven, kunnen in groep hun boterham eten. Dit geld ook voor baby's vanaf 8 maanden.Wanneer uw kind een dieet moet volgen zoals bv. een glutenvrij dieet, of wanneer u speciale wensen hebt zoals bv. vegetarisch voedsel, zal het kinderdagverblijf hieraan tegemoetkomen in de mate van het mogelijke. De extra kosten die dit meebrengt zullen door uzelf gedragen moeten worden.Flesvoeding voor baby’s en/of bijzondere dieet producten dient u zelf mee te brengen. U bezorgt het kinderdagverblijf informatie over het product, de Moorsel en voor dieet producten de nodige medische achtergrondinformatie.Voor de flesvoedingen vragen wij om de juiste hoeveelheid water in de flesjes te doen en het poeder in doseer potjes te gieten en dit om misverstanden te vermijden. Probeer de spullen van uw kind zo goed mogelijk te labelen. Opgelet! De lege flesjes worden enkel uitgespoeld, zij worden niet afgewassen of in de vaatwasser gestopt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun flesjes elke avond terug mee te nemen naar huis!Borstvoeding: Mama’s die graag hun Aalst komen voeden in het kinderdagverblijf krijgen hier de gelegenheid voor. Als de kindjes een flesje met borstvoeding krijgen kunnen wij indien nodig de voeding in de diepvries bewaren. ’s Morgens geeft u aan de begeleidsters de flesjes af zodat ze deze in de ijskast kunnen plaatsen. De flesjes met borstvoeding worden steeds in een flessen verwarmer Merchtem.Kleding en verzorging:We vragen om reserve kleding mee te brengen. In de zomermaanden: kledij om mee buiten te spelen en een zonne petje of –hoedje. Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijke spulletjes op te bergen.De luiers hoeft u niet zelf mee te brengen. We gebruiken luiers van het merk “Pampers”. De prijs van de luiers bedraagt €2,00/dag voor Meldert - mini en €1,50/dag voor Bambino. Deze zal afgerekend worden op het einde van de maand via een factuur.Het kinderdagverblijf zorgt voor handdoeken en verzorging producten (van het merk Mustela), die hoeft u dus niet mee te brengen. Maar wanneer uw kind bijzondere verzorging producten nodig heeft, moet u die zelf meebrengen. Ook zonnecrème wordt door het kinderdagverblijf voorzien. Deze worden telkens bij de apotheek besteld. Meestal voorzien we in 2 merken zodat er toch zeker één merk is, die uw kind goed verdraagt. Indien dit toch niet het geval is, vragen we om een zonnecrème van thuis mee te brengen. Breng- en haalmoment:Als ouder heeft u toegang tot alle lokalen waar uw kind verblijft. Het spreekt voor zich dat dit niet storend mag zijn voor de andere kinderen(bv. slaapkamers).Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag u uw kind op elk moment brengen of afhalen. Indien uw kindje onverwacht toch niet zou komen wegens ziekte of dergelijke dan vragen wij om voor 9uur ’s morgens te verwittigen. Tijdens de breng- en afhaal momenten kan u informatie uitwisselen met de begeleidsters of met Marijke.U dient uw kind ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd te komen afhalen. Bij laattijdig afhalen krijgt u een verwittiging en betaalt u €10,00 per begonnen kwartier bij. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen zullen wij u vragen om een andere oplossing te zoeken. Wanneer u in dit geval weigert mee te werken, kan dit leiden tot het beëindigen van de opvang.Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst. U moet op voorhand de begeleidster waarschuwen als uw kind door iemand anders wordt afgehaald. U kan de begeleidsters bereiken op ons vaste nr: 053/60 89 15. Als u niet verwittigd hebt, wordt uw kind niet aan andere personen meegegeven.Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging is in de verblijf regeling van uw kind (bv.: bij een echtscheiding), dan dient u dit onmiddellijk te melden aan Marijke. Zij zal een aanpassing maken in de overeenkomst.Wederzijdse afspraken tussen ouders en het kinderdagverblijf:*De startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Deze is zowel bindend voor de ouders als voor het kinderdagverblijf.Elke wijziging in deze dag- en uurregeling wordt schriftelijk vastgelegd tussen de ouders en de verantwoordelijken van het kinderdagverblijf.Wanneer u het opvang plan wil wijzigen, kan u contact opnemen met Marijke om een nieuwe regeling te maken.*Elke maand wordt er aan de ouders een maand kalender meegegeven. Op deze kalender omcirkelen de ouders de dagen dat hun kind naar de opvang komt. Ook speciale activiteiten worden nog eens extra op de kalender vermeld.*Wanneer uw kind ziek is vragen wij u een doktersattest binnen te brengen. Deze opvang dag zal dan niet aangerekend worden, ook al had u op de kalender voorzien dat uw kind aanwezig zou zijn. Wanneer er geen dokter attest wordt binnengebracht zal de forfaitaire bijdrage voor onwettige afwezigheid aangerekend worden.*Elke ouder krijgt ook 4 afwezigheid briefjes per jaar. Stel: u hebt onverwacht verlof en wil graag dat uw kind bij u blijft, dan kan u adhv het afwezigheid Asse de afwezigheid wettigen.Opgelet: 1 afwezigheid briefje telt voor 1 dag en wanneer alle briefjes reeds opgebruikt zijn, zal er bij onwettige afwezigheid wel een forfaitaire aanrekening gebeuren van 22,00€ per dag of 11,00€ per halve dag!Het is belangrijk om veranderingen in het opvang plan met Marijke te bespreken.Dossier met kind gegevens:Wij vragen u de formulieren in te vullen waarop meer informatie staat over de gewoontes en eigenheden van uw kind, belangrijke medische gegevens, de Moorsel u bereikbaar bent en uw wensen over de opvang. Dit vormt dan ook onmiddellijk het dossier van uw kind. Kind en gezin kan tijdens een controle het dossier van uw kind opvragen.We houden de papieren versie van het dossier steeds bij in het groepje waar uw kind op dat moment verblijft. Als uw kind doorschuift van groep, verschuift ook het dossier.Tegenwoordig worden alle gegevens ook nog extra vermeld in ons computersysteem van easy day care.Wanneer er gegevens veranderen (bv verandering adres, nieuw telefoonnummer,...) dan dient u als ouder deze aanpassing door te geven aan de begeleidsters of Marijke, zodat wij het nodige kunnen doen om het dossier van uw kind te vervolledigen Opvang van een ziek kind:Zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Het is daarom belangrijk om op voorhand een oplossing te hebben voor het geval dat je kind ’s Moorsel ziek zou zijn en je dringend alternatieve opvang nodig hebt.Een kind dat niet té ziek is en geen overdraagbare aandoening heeft, kan in het kinderdagverblijf terecht wanneer Marijke akkoord gaat. Beoordeel zelf de algemene toestand van uw kind en of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang, hou zeker ook rekening met het besmettingsgevaar voor andere kinderen, geef het kinderdagverblijf informatie over eventuele medicatie en verzorging, laat uw telefoonnummer achter en zorg ervoor dat u steeds telefonisch bereikbaar bent. We vragen u met aandrang om onmiddellijk zichtbare medische problemen te signaleren aan de begeleidsters, vooral wanneer er om die reden bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er eventueel gevaar kan zijn voor de gezondheid van andere kinderen of begeleidsters.De verantwoordelijke heeft steeds het Merchtem woord in de beslissing of uw kind al dan niet naar de opvang kan. Bij die beslissing denken we aan het belang van uw kind en aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van een ziek kind kan meebrengen.Bambino mini en Bambino zal weigeren om uw kind op te vangen als uw kind te ziek is om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen uw ziek kind teveel aandacht en zorg nodig heeft, zodat de veiligheid en de gezondheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden uw kind een of meerdere van volgende symptomen heeft:Diarree: bloederige ontlasting of verandering van stoelgang patroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur. Opgelet: wanneer de diagnose “peuter diarree” wordt gesteld, mag het kind wel naar de opvang komen.Braken: 2 of meerdere keren tijdens de laatste 24 uur, tenzij wordt vastgesteld dat het braken niet veroorzaakt wordt door een besmettelijke ziekte en er geen gevaar voor uitdroging bestaat.BloedbrakenAdemhalingsmoeilijkheden of ademsnood. Koorts: boven de 38,4°C dat samengaan met keelpijn of braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag. Huiduitslag in combinatie met koorts of een verandering in het gedrag. Het kind kan weer naar de opvang komen als een arts bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat. Mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet besmettelijk is. Bij besmettelijke ziekte: uw kind heeft een bepaalde besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen. De lijst van deze ziekten vindt u in de infectie ziekteklapper van Kind & Gezin ( vraag ernaar bij Marijke, surf naar www.kindenGezin.be/professionals ‘handige weetjes’ of bel naar Kind & Gezin-lijn 078 150 100). U vindt er ook in terug wanneer uw kind terug naar de opvang kan komen.nBambino mini en Bambino zal alle ouders verwittigen wanneer er een besmettelijke ziekte in de opvang is, zodat u weet dat er kans bestaat dat uw kind met een besmetting in aanraking is gekomen. Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.Regeling wanneer uw kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvangZorg ervoor dat de inlichtingen fiche over uw kind in Bambino mini en Bambino altijd volledig is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van uw kind, uw telefoonnummers of die van de huisarts onmiddellijk door.Wanneer uw kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt iemand van de begeleidsters contact op om afspraken te maken over eventuele medische opvolging. De kosten voor niet-dringende medische hulp zijn ten laste van de ouders. Het kan gebeuren dat we u vragen om uw kind zo snel mogelijk op te halen.Wanneer uw kind ziek wordt en u bent niet bereikbaar, zullen we contact opnemen met uw huisarts.In bepaalde gevallen, wanneer het (levens)noodzakelijk is, zullen we onmiddellijk een arts en/of de hulpdiensten oproepen. Wanneer dit zou gebeuren, brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte. Indien uw kind naar het ziekenhuis moet gebracht worden zal dit in de meeste gevallen naar het OLV- ziekenhuis in Aalst of het ASZ- ziekenhuis in Aalst zijn. De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn ten laste van de verzekering van Bambino mini en Bambino.Medicatie:Bij Bambino mini en Bambino geven wij nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen. Veel klachten verdwijnen spontaan en moeten niet met een medicijn behandeld worden. Sommige klachten, zoals koorts en pijn, zijn de eerste tekenen van een beginnend belangrijk gezondheidsprobleem. Door medicatie te geven kan een ziekte soms tijdelijk verdoezeld worden. Dat kan gevaarlijk zijn en kan de juiste diagnose bemoeilijken.Wanneer uw kind medicatie moet nemen, vragen we u om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Wanneer er toch medicatie moet toegediend worden in de opvang, vragen we een doktersattest met daarop:datum van het voorschrift naam kind naam van de medicatie dosering van de medicatie tijdstip van toedienen manier van toedienen duur van de behandeling U mag de voorgeschreven medicatie ook door de Asse laten noteren en ondertekenen in het heen- en weer schriftje van Bambino mini of Bambino. We noteren wanneer de medicatie is toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.Wanneer uw kind behandeling met aërosol nodig heeft, vragen we om ze bij voorkeur thuis toe te dienen. Indien dit onmogelijk is, vragen we dat u de behandelde arts verzoekt om een droge aërosol met voorzet kamer voor te schrijven, omdat dit beter geschikt is voor gebruik in de Meldert Vernevelaars worden namelijk snel besmet.FINANCIELE BEPALINGEN: Waarborg Bij de definitieve inschrijving van je kind vragen we een waarborg van 250,00 euro te betalen. Deze waarborg wordt terugbetaald tijdens de eerste opvang maand van uw kind. Wanneer u beslist om de opvang niet te laten doorgaan moet dit minstens 3 maanden op voorhand meegedeeld worden, anders wordt de waarborg ingehouden!!Bijdrage van het gezin De prijs voor de opvang wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin volgens de wettelijke bepalingen. Wanneer u gehuwd of samenwonend bent, wordt het Aalst van u beiden als basis genomen voor de berekening van de bijdrage. De opvang prijs staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de opvang. Het minimumtarief bedraagt momenteel 1,54€ , het maximum 27,36€ per opvang dag Kindcode aanvragen Wanneer uw kind start in onze opvang, moet u via de website van kind en gezin de kindcode voor uw kind aan vragen.Het is belangrijk dat wij de kindcode van uw kind zo snel mogelijk ontvangen om kind en gezin op de hoogte te brengen van de opvang dagen van jullie Aalst U kan dit doen via: * de website: www.kindengezin.be kinderopvang prijs kindcode en berekening kindcode aanvragen Vergeet niet van uw aanslagbiljet bij de hand te nemen of de meest recente loonfiche van beide ouders. via de IKG-lijn: 078/150 100 Opgelet! Wordt de kindcode na herhaaldelijk vragen toch niet aangevraagd dan kunnen wij een code voor u aanvragen zonder fiscale gegevens, maar zal u automatisch het max. tarief worden aangerekend van 27,36 euroBijdrage bij de start van de opvang Bij de start van de opvang zijn de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten zoals vermeld op het Belgisch aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen, de basis van de berekening. De berekening van de bijdrage is gebaseerd op basis van de bewijsstukken die gelden op de eerste dag van de opvang van het kind(voor de eerste vaststelling van de bijdrage), op 1 juli van elk jaar (voor de jaarlijkse herberekening), op het moment van melding van een gevoelige inkomens wijziging bij het gezin of van wijziging in de samenstelling van het gezin op het niveau van de ouders (zo dat ook in de twee laatste gevallen een herberekening van de bijdrage mogelijk is). Bij een toename van het aantal kinderen ten laste wordt er een extra kinderkorting Moorsel Het is de verantwoordelijkheid van het gezin om zelf een eventuele herberekening aan te vragen op basis van gewijzigd gezinsinkomen of gewijzigde gezinssamenstelling, en dit van zodra de wijzigingen zich voordoen. Wanneer u niet beschikt over een Belgisch aanslagbiljet of als het inkomen van het betreffende jaar niet vermeld wordt op het aanslagbiljet, dan wordt er rekening gehouden met het inkomen van de maand waarin de opvang start, vastgesteld op basis van loon brieven en/of bewijzen van officiële instanties. Indien uw loon 20% lager is dan het inkomen vermeld op het aanslagbiljet, wordt het huidige inkomen genomen als basis voor de berekening. Voor beginnende zelfstandigen en beginnende mee werkende echtgenoten die nog niet beschikken over een Belgisch aanslagbiljet, wordt rekening gehouden met het fictieve inkomen, zoals vastgelegd door de Nationale hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. In de maand juni zal u gevraagd worden om dit aanslagbiljet aan Marijke te bezorgen en dit voor 20/06. Doet u dit niet, dan wordt de maximum bijdrage aangerekend tot de eerste volgende herberekening per 1 juli. Wanneer u nog niet in het bezit bent van het aanslagbiljet op het moment van de opvraging, gelieve dan Marijke te verwittigen. Hoe gebeurt de berekening? De bijdrage wordt berekend door input van de inkomens- en gezin gegevens in de berekening module op de website van Kind & Gezin. Voor meer informatie hierover kan u terecht op de website van Kind & Gezin of bij Marijke. Vermindering voor meerdere kinderen ten laste en voor een meerling U krijgt een vermindering toegekend wanneer u meer dan één kind ten laste hebt. Enkel kinderen die minstens een derde van de tijd deel uitmaken van het gezin op het ogenblik van de berekening komen in aanmerking. U krijgt eveneens een vermindering toegekend wanneer u een of meerdere meerlingen ten laste hebt. Ook hier geldt dat deze meerling gedurende minstens een derde deel van de tijd deel moet uitmaken van het gezin. Breng de verantwoordelijke op de hoogte wanneer het aantal kinderen ten laste toeneemt in de loop van de opvang periode. U krijgt de bijkomende korting dan toegekend vanaf de eerste dag van de maand op mededeling van deze toename. Bijkomende bijdragen: Voor onderstaande zaken wordt een bijkomende bijdrage aangerekend: het gebruik en de afvalverwerking van de luiers. De bijdrage hiervoor bedraagt €2,00 bij Bambino – mini en 1,50 € bij Bambino, ongeacht uw kindje bezig is met zindelijkheidstraining. een warme maaltijd bij een verblijf van minder dan 3 uur. De bijdrage hiervoor bedraagt €1,50 Bij onwettige afwezigheid wordt er per dag een tarief van 22 euro aangerekend en per halve dag 11 euro, via een factuur die u van ons ontvangt. Deze bijkomende bijdragen worden aangerekend los van de facturatie voor de voornoemde basis bijdrage. Deze kunnen dan ook niet fiscaal ingebracht worden. Sanctionerende vergoeding: Voor onderstaande zaken wordt Merchtem sanctionerende vergoeding aangerekend: wanneer uw kind onverwacht niet naar de opvang komt, moet u dit ten laatste om 09u00 melden (053 60 89 15) aan de begeleidster. Als uw kind onwettig afwezig is, wordt er een forfaitaire bijdrage aangerekend van 22,00€ per opvangdag of 11,00 per halve dag. wanneer u uw kind laattijdig afhaalt, dan wordt een bijdrage van €10,00 per begonnen kwartier aangerekend. wanneer uw kind systematisch Asse (= gedurende een periode van meer dan twee maanden) naar de opvang komt dan wat is afgesproken in het opvang plan, vragen we u dit met ons te bespreken en een nieuw opvang plan overeen te komen. Wanneer u niet bereid bent een nieuw opvang plan overeen te komen en uw kind blijft systematisch minder naar de opvang komen dan afgesproken, dan wordt voor elke het dagtarief van 22 euro vastgelegd. bij wanbetaling worden de incassokosten aan de ouders aangerekend. Regeling bij valse verklaringen: Indien u bewust foute gegevens verstrekt of bepaalde informatie die een invloed heeft op de berekening van de bijdrage Opwijk, dan wordt de maximale bijdrage (is bijdrage als vermeld in artikel 9, lid 3 van het ministerieel besluit) aangerekend. Deze maximale bijdrage Baardegem aangerekend met volledige terugwerking tot het moment dat de valse verklaring werd afgelegd. Fiscaal attest: Jaarlijks ontvang je in de loop van het jaar een fiscaal attest met de vermelding van de betaalde basis bijdrage. De extra kosten zoals luiers staan hierop niet vermeld. Facturatie en betalingsregeling: Elke dag worden de uren genoteerd van brengen en ophalen van uw kind. Bij het begin van de volgende maand, sturen wij de aanwezige uren van uw kind door naar kind en gezin. Zij verwerken deze gegevens en Merchtem ze op hun beurt door naar intrum (debiteuren beheerder) Deze laatste zal jullie dan elke maand de factuur opsturen die berekend werd Moorsel aanwezige dagen van uw kind en de bijdrage die u als gezin toegewezen kreeg. Wanneer De Hummeltjes niet meer zouden werken volgens het inkomens gerelateerde systeem, brengt de verantwoordelijke u hiervan onmiddellijk op de hoogte. Opzeg modaliteiten voor de ouders: U kunt de opvang beëindigen door dit minstens een maand op voorhand te melden aan Marijke . De facturen voor zowel verzorging als opvang Meldert tot de laatste opvang dag aangerekend worden. Opzeg modaliteiten voor Bambino- mini en Bambino: Bambino mini en bambino kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer u het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst niet naleeft of wanneer u geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van Bambino mini en Bambino. De opzegging of schorsing zal per brief Asse worden met de vermelding van de reden en de ingangsdatum. Klachtenbehandeling: Wanneer u bedenkingen en/of klachten heeft kan u deze steeds bespreken met de begeleidsters of met Marijke. Samen zullen we trachten een oplossing te vinden. Deze klacht kan zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden. Er wordt gegarandeerd dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier behandeld wordt. Indien u van mening bent dat uw klacht ontoereikend werd beantwoord,, kan u zich wenden tot de Klachten dienst van Kin U kan uw klacht ook online indienen via klachtendienst@kindengezin.be of telefonisch op volgend nummer: 02/533 14 14 of fax 02/534 14 48 Het Bambino - team wenst jullie en jullie kindjes veel plezier in ons kinderdagverblijf :-) Dagindeling: De Hummeltjes (van 0 tot 18 maanden) De kindjes kunnen vanaf 6.30 uur gebracht worden. Tot 9.00 uur hebben de kindjes vrij spel, sommige baby's hebben nadien al behoefte om een dutje te doen, we volgen gewoon het opwijk van de kinderen op; Moorsel gaat slapen volgens eigen opwijk. Van 9.00 uur tot 10.00 uur doen we begeleidende activiteiten met de baby's, dit kan zijn: babymassage, torens bouwen, babygymnastiek, liedjes zingen, verhaaltjes vertellen, motorische Baardegem stimuleren. De activiteiten in deze groep gebeuren meestal individueel. Tussendoor worden de flesvoedingen gegeven volgens het eigen Aalst van de baby. Om 11.00 uur beginnen we met het geven van de aardappelen met Asse groenten en vlees, het eten wordt dagelijks vers klaargemaakt in het kinderdagverblijf, alleen in geval van een speciaal dieet Merchtem u als ouder voor deze voeding zelf te zorgen (de flesvoedingen worden van thuis meegebracht). Rond 12.30 uur is het tijd voor een middagdutje, al naargelang hun eigen behoefte. Rond 15.30 uur is het alweer tijd voor de fruitpapjes, deze worden ook vers klaargemaakt in het kinderdagverblijf. Nadien zijn er Meldert wat begeleidende activiteiten. Tot 19.00 uur kunnen de kindjes afgehaald worden. Bij goed weer Merchtem we buiten! De Hummeltjes (van 18 maanden tot 3 jaar) Tussen 6.45 uur en 9.00 uur worden de peuters gebracht, tot dan kunnen ze vrij spelen. Om 9.00 uur starten we met het goedemorgen-spel met onze handpop “KASPER”, elk kindje wordt individueel begroet. Daarna gaan de peuters in de vertelhoek en bespreken ze samen met de kinderverzorgsters de activiteiten van die dag (we werken steeds rond peutervriendelijke thema's). Daarna gaan de kindjes aan tafel voor een begeleidende knutselactiviteit. Rond 10.00 uur is het alweer tijd voor drinken en een koek (in de wintermaanden voor soep). Rond 12.00 uur is het tijd voor het middageten, er wordt gezamenlijk gegeten en gedronken. Alle voeding en drank wordt door ons versterkt, alleen in geval van speciaal dieet dient u als ouder zelf voor de voeding te zorgen. Wij dwingen de peuters niet tot het nuttigen van voedsel. Wij proberen het echter zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De oudste peuters mogen zelf hun eten uitscheppen. Ook proberen wij de kinderen te leren aan tafel de maaltijd te gebruiken. Rond 13.00 uur is het tijd voor een middagdutje, daar alle kinderen behoefte hebben aan een rustperiode slapen de kinderen in principe tussen 13.00 uur en 15.00 uur al naargelang hun eigen behoefte (er wordt rekening mee gehouden als er peuters zijn die andere rustbehoeftes hebben). Het is daarom van belang dat de peuters een fopspeen (genaamtekend) of knuffel meekrijgen voor in bed. Daarom vragen we ook om tijdens de rustperiode geen bezoekje aan de opvang te brengen of de kindjes te komen brengen of afhalen. Rond 15.30 uur is het tijd om nog iets te drinken en te happen (pudding, plattekaas, yoghurt, boterham, dit wordt wekelijks op het menubord genoteerd). Daarna is er vrij spel. Rond 17.00 uur is er het fruithapje. Dit fruit dient wel door de ouders zelf meegebracht te worden. Tot 19.00 uur kunnen de kindjes opgehaald worden. Tussen de genoemde tijden wordt er individueel gespeeld maar ook in groepen. Er wordt voorgelezen, gezongen, geknutseld, gedanst, muziek gemaakt, geschilderd, getekend, gekookt, vrij spel gespeeld, al met al een gezellige boel. Als het weer het toelaat wordt er ook buiten gespeeld. Wat het ophalen en brengen betreft, proberen we zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen, in overleg met de verantwoordelijke. Welkom bij kinderdagverblijf De Hummeltjes te Baardegem Van harte welkom op de website van kinderdagverblijf de hummeltjes te Baardegem Sinds januari 2010 heeft het kinderdagverblijf een nieuwe eigenares: Marleen Potoms. Zij werkte eerst drie jaar bij Bambino en ondertussen reeds 4 jaar bij De Hummeltjes waar ze de zorg van de allerkleinsten op zich neemt. Samen met haar enthousiast team medewerksters is kinderdagverblijf De Hummeltjes uitgegroeid tot een plek waar kinderen heerlijk kunnen samen spelen, groeien en ontspannen. Om onze kindjes nog beter en persoonlijker te kunnen begeleiden hebben wij een opsplitsing gemaakt tussen de afdeling De Hummeltjes (van 18 maanden tot 3 jaar) en de afdeling De Hummeltjes voor de allerkleinsten. Marleen en Annelies zorgen samen voor de Hummeltjes-kapoenen en maken naast de noodzakelijke rust- en eetmomenten voldoende tijd voor plezier en creativiteit. Zij zorgen voor een gezonde voeding, een gezellige omgeving en een persoonlijke verzorging. Op deze website vindt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Neem gerust een kijkje! Kinderdagverblijf Baardegem – opwijk Algemeen: Voorstelling Kinderdagverblijf Baardegem - Opwijk is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 0 tot 18 maanden, en staat onder toezicht van Kind en Gezin. Kinderdagverblijf Opwijk - asse is een zelfstandige opvangvoorziening voor kindjes van 18 maanden tot 3 jaar, en staat ook onder toezicht van Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf wordt gecoördineerd door Marleen Potoms. Zij coördineert de dagelijkse activiteiten en doet samen met haar partner de administratie van het kinderdagverblijf. Marleen is te bereiken in het kinderdagverblijf van maandag tot vrijdag van 6u30 tot 19uur en na afspraak. Contactgegevens Opwijk Asse Meldert Nijversele Baardegem Aalst

er 1 januari.Aangifte van schade of ongevallen moet ten laatste 24 uur na de feiten gebeuren. Deze aangifte kan u richten tot Marijke of aan iemand van de begeleidsters. De verzekeringsinstelling wordt door de Marijke op de hoogte gebracht.Bereikbaarheid in noodgevallenWanneer u mij wil bereiken buiten de openingsuren van het kinderdagverblijf kan dit op onderstaand telefoonnummer:Wij vragen u met aandrang dit nummer enkel te gebruiken in uitzonderlijke noodgevallen.Opname beleid:Als er geen vrije plaats is in het kinderdagverblijf, wordt je opvang aanvraag op een wachtlijst genoteerd. Op de wachtlijst noteren wij volgende gegevens: naam,adres,telefoonnummers,vermoedelijke opvang datum, uitgerekende bevallingsdatum.Als er een plaats vrijkomt, wordt op basis van een aantal objectieve criteria beslist aan wie de plaats wordt toegekend. Er wordt voorrang gegeven aan:werkende oudersopvang omwille van pedagogische motievengezinnen met een laag inkomenalleenstaande oudersWanneer wij u bij uw aanvraag geen zekerheid kunnen geven over een opvangplaats, zal u uiterlijk 1 maand voor de gewenste startdatum definitief uitsluitsel gegeven worden.Opening dagen en openingsuren:Het kinderdagverblijf is open van maandag tot en met vrijdag van 6u30 tot 19uur.De verlofperiode voor het volgende jaar wordt jaarlijks tegen 30 november bekend gemaakt via een schriftelijke mededeling.Wanneer er bijkomende sluitingsdagen zijn, zullen wij u die minstens een maand op voorhand via een schriftelijke mededeling melden.U kan altijd een overzicht met de sluitingsdagen en de vakantieperiode verkrijgen bij MarijkeIntern werking kader:Principes van ons pedagogisch beleidHet kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. Het kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria die in de kwaliteit schaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind & Gezin worden opgesteld. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid en veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt ook het zelfevaluatie instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang (ziko-vo) en het kwapoi Indeling van de HummeltjesDe kinderen verblijven in 3 vaste leef groepen waarvan de kinderen volgens leeftijd doorschuiven naar een ouder groepje.Groep 1: “De Bloempjes” Dit zijn de jongste baby’s. Bij de jongste baby's gaan wij volledig hun ritme volgen. Zij zullen eten en slapen volgens het ritme dat zij van thuis gewoon zijn, maar zullen tur en na afspraak. Contactgegevens Opwijk Asse Meldert Nijversele

Website built by Webaza Webdesign